Το καλάθι σας

Το καλάθι σας είναι άδειο!

Δωρεάν παράδοση για παραγγελίες άνω των 79€**

Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Αγαπητοί πελάτες της zooplus και επισκέπτες της ιστοσελίδας μας,

εκτιμούμε την εμπιστοσύνη που μας δείχνετε, έτσι πρωταρχικό μέλημα για εμάς αποτελεί τόσο η προστασία των δεδομένων σας όσο και ο σεβασμός του δικαιώματός σας στο απόρρητο και την πληροφοριακή αυτοδιάθεση όσον αφορά στη συλλογή, επεξεργασία και χρήση των προσωπικών σας δεδομένων. Οι παρακάτω πληροφορίες έχουν ως σκοπό να σας παρέχουν μια γρήγορη και εύκολη επισκόπηση των πληροφοριών που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε σχετικά με εσάς, σε συνάρτηση με τη χρήση της ιστοσελίδας μας. Στο έγγραφο για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα μπορείτε να βρείτε μια σύντομη επισκόπηση αυτών των πληροφοριών.

Η zooplus AG, η οποία εδρεύει στη Γερμανία, στη διεύθυνση Sonnenstraße 15, 80331 Μόναχο, εκπροσωπούμενη από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Dr. Cornelius Patt, Andreas Grandinger, Dr. Mischa Ritter και Florian Welz, είναι υπεύθυνη για την προστασία των δεδομένων σε αυτή την ιστοσελίδα. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση service@zooplus.gr. Τα στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου προστασίας δεδομένων της zooplus, κυρίου Philipp Herrmann, είναι τα εξής: HWData GmbH, Leonrodstr. 54, 80636 München, email: ph@hwdata.de.

1. Αντικείμενο της παρούσας Δήλωσης Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Το αντικείμενο της παρούσας Δήλωσης Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα είναι οι πληροφορίες που εξηγούν ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγονται στον ιστότοπο της zooplus και το σκοπό επεξεργασίας τους. Όσον αφορά στους συνδέσμους άλλων σελίδων, όπου μπορείτε να έχετε πρόσβαση μέσω της zooplus, δεν έχουμε ούτε επιρροή ούτε έλεγχο επί του συνδεδεμένου περιεχομένου ή του αντίστοιχου κανονισμού προστασίας δεδομένων. Σας συνιστούμε να ελέγχετε τις πολιτικές απορρήτου των συνδεδεμένων ιστοσελίδων, προκειμένου να διαπιστώνετε, εάν και σε ποιο βαθμό συλλέγονται, επεξεργάζονται, χρησιμοποιούνται και είναι προσβάσιμα σε τρίτους τα προσωπικά δεδομένα σας.

2. Ορισμοί και όροι

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε ορισμένους νομικούς ορισμούς που θα σας βοηθήσουν να κατανοήσετε τη Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Το πλήρες κείμενο του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR) μαζί με περαιτέρω ορισμούς και όρους μπορείτε να το βρείτε εδώ.

Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα

Κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»). Το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, αριθμός ταυτότητας, δεδομένα θέσης, online ID, ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.

Επεξεργασία

Κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, όσον αφορά σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή, η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση, ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

Υπεύθυνος επεξεργασίας

Αναφέρεται σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, υπηρεσία ή άλλο φορέα που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Εάν οι σκοποί και τα μέσα επεξεργασίας προβλέπονται από το δίκαιο της ΕΕ ή το δίκαιο του κράτους μέλους, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τα ειδικά κριτήρια για τον διορισμό του μπορούν να προβλέπονται από το δίκαιο της ΕΕ ή το δίκαιο του κράτους μέλους.

Αποδέκτης

Αναφέρεται σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, υπηρεσία ή άλλο φορέα, όπου κοινολογούνται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, είτε πρόκειται για τρίτον είτε όχι. Ωστόσο, οι δημόσιες αρχές που ενδέχεται να λάβουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο συγκεκριμένης έρευνας σύμφωνα με το δίκαιο της ΕΕ ή κράτους μέλους δε θεωρούνται αποδέκτες. Η επεξεργασία των δεδομένων αυτών από τις εν λόγω αρχές πραγματοποιείται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες προστασίας των δεδομένων ανάλογα με τους σκοπούς της επεξεργασίας.

Τρίτο μέρος

Πρόκειται για οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, υπηρεσία ή φορέα, με εξαίρεση το υποκείμενο των δεδομένων, τον υπεύθυνο επεξεργασίας, τον επεξεργαστή της παραγγελίας και τα πρόσωπα τα οποία, υπό την άμεση εποπτεία του υπευθύνου επεξεργασίας ή του επεξεργαστή της παραγγελίας, είναι εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

3. Κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργάζονται στον ιστότοπό μας

Σχετικοί τομείς: επίσκεψη της ιστοσελίδας, δημιουργία αρχείων καταγραφής

Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα: διεύθυνση IP, αναγνωριστικό cookie

Περιγραφή και σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων

Όταν καλείτε τον ιστότοπο της zooplus, η zooplus συγκεντρώνει τα λεγόμενα δεδομένα πρόσβασης, όπου περιλαμβάνεται η διεύθυνση IP, και τα αποθηκεύει σε ένα αρχείο καταγραφής. Αυτό το αρχείο καταγραφής αποθηκεύει επίσης το όνομα της ιστοσελίδας που ζητήσατε, το αρχείο που ανακτήθηκε, την ημερομηνία και ώρα ανάκτησης, την ποσότητα των δεδομένων που μεταφέρθηκαν, μία ειδοποίηση επιτυχούς ανάκτησης, τον τύπο και την έκδοση του προγράμματος περιήγησης, το λειτουργικό σύστημα, τη λεγόμενη διεύθυνση URL παραπομπής (τη σελίδα που επισκεφτήκατε προηγουμένως), καθώς και τον αιτούντα πάροχο. Ωστόσο, δεν μπορείτε να ταυτοποιηθείτε με βάση αυτά τα δεδομένα.

Τα cookies αποθηκεύονται επίσης στην τερματική συσκευή σας (laptop, tablet, smartphone ή PC), όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας. Για λεπτομέρειες σχετικά με τα cookies που χρησιμοποιούνται στον ιστότοπο, το συγκεκριμένο σκοπό και την περιγραφή του τρόπου διαγραφής τους ανατρέξτε στις Πληροφορίες σχετικά με το Δικαίωμα Αντίταξης στην Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Συγκεντρώνουμε δεδομένα αρχείου καταγραφής, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP, προκειμένου να διασφαλίζουμε την απρόσκοπτη σύνδεση και άνετη χρήση της ιστοσελίδας μας από τους χρήστες. Το αρχείο καταγραφής χρησιμοποιείται επίσης για την αξιολόγηση της ασφάλειας και της σταθερότητας του συστήματος, καθώς και για διοικητικούς σκοπούς. Τα cookies μας βοηθούν επίσης να κάνουμε τις υπηρεσίες και τον ιστότοπό μας πιο φιλικά προς το χρήστη, επιτρέποντάς μας να ελέγχουμε, για παράδειγμα, αν έχετε ήδη επισκεφθεί κάποια σελίδα του ιστότοπού μας. Με τη βοήθεια του αναγνωριστικού cookie λαμβάνουμε επίσης πληροφορίες σχετικά με τη συμπεριφορά των χρηστών στον ιστότοπό μας και τα ερωτήματα αναζήτησης που σας μεταφέρουν στον ιστότοπό μας, ώστε να προσαρμόζουμε τις προσφορές μας στα ενδιαφέροντα του χρήστη για μελλοντικές επισκέψεις.

Ενδιαφέρον για την επεξεργασία δεδομένων

Τα δεδομένα του αρχείου καταγραφής, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP, χρησιμεύουν μόνο για να βελτιστοποιούν την τεχνολογία και τη διαμόρφωση του ιστότοπού μας και της ασφάλειας των συστημάτων μας (π.χ. στο πλαίσιο μιας επίθεσης IT ή συμβάντος ασφαλείας). Όταν καλείτε τον ιστότοπό μας, δεν μπορεί να προκύψει προσωπική ταυτοποίηση μέσω των δεδομένων του αρχείου καταγραφής, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP. Αυτό μπορεί να συμβεί, μόνο εάν συνδεθείτε ταυτόχρονα στο λογαριασμό σας. Σε αυτή την περίπτωση, έχουμε τη δυνατότητα να αντιστοιχίζουμε άμεσα τη διεύθυνση IP με εσάς. Με τη βοήθεια του αναγνωριστικού cookie μαθαίνουμε, για παράδειγμα, εάν και σε ποιο βαθμό έχετε ήδη επισκεφθεί τις σελίδες του ιστότοπού μας, αν έχετε ήδη εγγραφεί σε μας με ένα συγκεκριμένο ID και πότε έχετε επιστρέψει σε αυτό το ID. Για λεπτομέρειες και πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο διαγραφής των cookies ανατρέξτε στις Πληροφορίες σχετικά με το Δικαίωμα Αντίταξης στην Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα .

Αποδέκτης και επεξεργαστής των δεδομένων

Ο ιστότοπος και το ηλεκτρονικό μας κατάστημα φιλοξενούνται τόσο από το δικό μας κέντρο δεδομένων όσο και από εξωτερικό πάροχο υπηρεσιών.

Πάροχος

Σκοπός επεξεργασίας δεδομένων

Λεπτομέρειες σχετικά με τον πάροχο & την πολιτική απορρήτου

Amazon Webservices

Inc., 410 Terry Drive Ave North, WA 98109-5210 Seattle, USA

Φιλοξενία και δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας

Η επεξεργασία δεδομένων πραγματοποιείται αποκλειστικά στα κέντρα δεδομένων της Amazon Web Services που βρίσκονται στην Ευρώπη. 

https://aws.amazon.com/de/data-protection/

https://aws.amazon.com/compliance/gdpr-center/

https://aws.amazon.com/compliance/data-center/data-centers/?nc1=h_ls

Privacy Shield

 

Διάρκεια αποθήκευσης δεδομένων: Τα αρχεία καταγραφής, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP, διαγράφονται αυτόματα δύο (2) μήνες μετά τη συλλογή τους. Πριν από αυτό, η διεύθυνση IP είναι ανώνυμη και αποθηκεύεται μόνο για διοικητικούς (τεχνικούς) σκοπούς.

Νομική βάση: Άρθρο 6 (1 f) του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR)

Παροχή δεδομένων που προβλέπονται ή απαιτούνται: Δεν υπάρχει καμία νομική ή συμβατική υποχρέωση για να μας παρέχετε τα ανωτέρω αναφερόμενα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Ωστόσο, χωρίς τη διεύθυνση IP και το αναγνωριστικό cookie, η υπηρεσία και η λειτουργικότητα του ιστότοπού μας δεν είναι εγγυημένες, ενώ οι μεμονωμένες εφαρμογές και υπηρεσίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες ή να είναι περιορισμένες.

Σχετικοί τομείς: επίσκεψη της ιστοσελίδας, ανάλυση δεδομένων διαδικτύου

Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα: διεύθυνση IP, αναγνωριστικό cookie

Περιγραφή και σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων

Στον ιστότοπό μας χρησιμοποιούμε τα λεγόμενα εργαλεία παρακολούθησης και ανάλυσης δεδομένων. Περιγράφεται η συλλογή δεδομένων πρόσβασης στον ιστότοπό μας και η αξιολόγηση της συμπεριφοράς των επισκεπτών μας με σκοπό τη βελτιστοποίηση των προσφορών μας.

Τα εν λόγω εργαλεία χρησιμοποιούνται για να διερευνούμε από που προήλθαν οι επισκέπτες, πως απέκτησαν πρόσβαση στον ιστότοπό μας, ποιες ενότητες του ιστότοπου σημειώνουν τις πιο πολλές επισκέψεις, καθώς και πόσο συχνά και για πόσο χρονικό διάστημα προβάλλονται οι υποσελίδες και οι κατηγορίες. Μπορούμε επίσης να καθορίζουμε ποιους όρους αναζήτησης και ιστότοπους έχει εισάγει ο χρήστης, και να αξιολογούμε πόσοι χρήστες επισκέπτονται συνολικά τις σελίδες μας, καθώς και ποιες πληροφορίες ή προσφορές έχουν την πιο μεγάλη ζήτηση. Σκοπός είναι να χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που αποκτούμε, προκειμένου να διαμορφώνουμε τις προσφορές και τον ιστότοπό μας με τρόπο φιλικό προς το χρήστη.

Ενδιαφέρον για την επεξεργασία δεδομένων

Με τη στατιστική ανάλυση του προφίλ των χρηστών μπορούμε να συνάγουμε πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία και την επιτυχία των σελίδων του ιστότοπού μας, για παράδειγμα πόσο συχνά καλούνται σελίδες πληροφοριών για συγκεκριμένες ομάδες προϊόντων και πόσοι επισκέπτες έκαναν κλικ σε συγκεκριμένες προσφορές. Με τη βοήθεια των εργαλείων παρακολούθησης, μπορούμε να στοχεύουμε καλύτερα τις προσφορές μας στους πελάτες, τους επισκέπτες και τα ενδιαφερόμενα μέρη. Στις Πληροφορίες σχετικά με το Δικαίωμα Αντίταξης στην Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

μπορείτε να βρείτε λεπτομέρειες σχετικά με τον πάροχο και τη λειτουργικότητα, καθώς και πληροφορίες για τον τρόπο διαγραφής των cookies που χρησιμοποιούνται και την αποτροπή της παρακολούθησης.

Αποδέκτης και επεξεργαστής των δεδομένων

Οι ακόλουθοι πάροχοι εργαλείων παρακολούθησης και ανάλυσης δεδομένων διαδικτύου επεξεργάζονται τα δεδομένα πρόσβασης για λογαριασμό μας με σκοπό την ανάλυση και στατιστική επεξεργασία των χρηστών. Για το σκοπό αυτό, έχουμε συνάψει τις αντίστοιχες συμβάσεις ανάθεσης επεξεργασίας με παρόχους. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την τεχνική λειτουργία των εργαλείων, καθώς και πληροφορίες για το πως μπορείτε να αποτρέψετε τη μεταφορά δεδομένων (παρακολούθηση), ανατρέξτε στις Πληροφορίες σχετικά με το Δικαίωμα Αντίταξης στην Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

 

Πάροχος

Εργαλείο

Λεπτομέρειες σχετικά με τον πάροχο και την πολιτική απορρήτου

Google Inc.
1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Google Analytics

 

https://policies.google.com/?hl=el

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=el

Privacy Shield

Adobe Systems Software Ireland Limited,
4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Republic of Ireland

Omniture (Adobe Analytics)

https://www.adobe.com/gr_en/privacy.html

Privacy Shield

Optimizely, Inc.,
San Francisco, 631 Howard Street, Suite 100. San Francisco, California 94105 (USA)

Optimizely

https://www.optimizely.com/de/privacy/

https://www.optimizely.com/security/

Privacy Shield

Hotjar Ltd.,
Level 2, St Julian's Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian's STJ 1000, Malta

Hotjar

https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy

 

Διάρκεια αποθήκευσης δεδομένων: Στις Πληροφορίες σχετικά με το Δικαίωμα Αντίταξης στην Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα μπορείτε να βρείτε λεπτομέρειες σχετικά με τα cookies και τις τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο αυτών των εργαλείων παρακολούθησης και σχετικά με τη διάρκεια αποθήκευσής τους, καθώς και πληροφορίες για το πως μπορείτε να διαγράψετε αυτά τα δεδομένα.

Νομική βάση: Άρθρο 6 (1 f) του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR)

Παροχή δεδομένων που προβλέπονται ή απαιτούνταιd: Δεν υπάρχει καμία νομική ή συμβατική υποχρέωση για να μας παρέχετε τα ανωτέρω αναφερόμενα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

Κατάρτιση προφίλ

Με τη βοήθεια των εργαλείων παρακολούθησης, μπορούμε να αξιολογούμε και να αναλύουμε τα ενδιαφέροντα και τη συμπεριφορά των επισκεπτών του ιστότοπου. Για το σκοπό αυτό, δημιουργούμε ένα ψευδώνυμο προφίλ χρήστη. Επιπλέον, όταν συνδέεστε με τα στοιχεία σας στο λογαριασμό "η zooplus μου", μπορούμε να χρησιμοποιούμε αυτό το προφίλ για να προσδιορίζουμε την ταυτότητά σας.

Σχετικοί τομείς: επίσκεψη της ιστοσελίδας, διαφήμιση

Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα: διεύθυνση IP, αναγνωριστικό cookie, ID παραγγελίας

Περιγραφή και σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί επίσης τα λεγόμενα εργαλεία παρακολούθησης διαφημίσεων. Με τη βοήθεια αυτών των εργαλείων παρακολούθησης διαφημίσεων, μπορούμε να προβάλλουμε ή να προγραμματίζουμε την εμφάνιση μεμονωμένων διαφημίσεων στην ιστοσελίδα μας, οι οποίες επιλέγονται (αυτοματοποιημένα) βάσει των προτιμήσεων του επισκέπτη. Από τεχνικής άποψης, η παρακολούθηση διαφημίσεων πραγματοποιείται συνήθως με τη βοήθεια διαφημιστικών ID, μέσω των οποίων τα cookies χρησιμοποιούνται, μεταξύ άλλων, από παρόχους διαφημίσεων διαδικτύου για τη δημιουργία προφίλ χρηστών και την εμφάνιση της διαφήμισης βάσει του προφίλ του cookie, όταν καλείται ο ιστότοπος. Χρησιμοποιώντας εικονοστοιχεία παρακολούθησης σε διάφορους ιστότοπους, την πρώτη φορά που κάποιος χρήστης επισκέπτεται τον ιστότοπο ενός διαφημιστικού εταίρου, αποθηκεύονται cookies στην τερματική συσκευή του χρήστη από τους διαφημιστικούς εταίρους. Μέσω αυτών των προσφορών επαναληπτικού μάρκετινγκ, ένας χρήστης ενδέχεται να «παρακολουθείται» στο διαδίκτυο και να εμφανίζονται σε αυτόν προσφορές, που θα μπορούσαν να αποδειχθούν ιδιαίτερα ελκυστικές. Σε πολλές περιπτώσεις, η παρακολούθηση πραγματοποιείται μέσω των αποκαλούμενων δακτυλικών αποτυπωμάτων του προγράμματος περιήγησης, τα οποία χρησιμοποιούν πληροφορίες, όπως η μεμονωμένη ρύθμιση της ανάλυσης οθόνης, το βάθος χρώματος, η ζώνη ώρας και τα εγκατεστημένα πρόσθετα (plug-ins) για την αναγνώριση χρηστών και ομάδων χρηστών.

Μέσω των αποκαλούμενων συνεργατικών δικτύων διαφημίζουμε τα προϊόντα μας σε ιστότοπους τρίτων. Κλικάροντας σε αυτές τις διαφημίσεις, θα κατευθύνεστε στο αντίστοιχο προϊόν στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα. Ο αντίστοιχος τρίτος πάροχος λαμβάνει το ID της παραγγελίας μόνο για τη χρέωση της προμήθειας, εάν ο επισκέπτης προέβη σε αγορά.

Ενδιαφέρον για την επεξεργασία δεδομένων            

Με τη βοήθεια των εργαλείων παρακολούθησης διαφημίσεων, μπορούμε να στοχεύουμε καλύτερα τις προσφορές μας στους πελάτες, τους επισκέπτες και τα ενδιαφερόμενα μέρη. Τα εργαλεία παρακολούθησης διαφημίσεων και οι σχετικές διαφημιστικές καμπάνιες επιτρέπουν επίσης σε εμάς ή ένα τρίτο μέρος να κερδίζουμε χρήματα από τις διαφημίσεις. Επιπλέον, η συμπεριφορά των χρηστών μας βοηθά να καθορίζουμε ποιες ενότητες του ιστότοπού μας είναι δυνητικά ενδιαφέρουσες για τους επισκέπτες, ώστε να προβάλλουμε επιλεκτικά διαφημίσεις. Οι διαφημίσεις εμφανίζονται σύμφωνα με το θεματικό προσανατολισμό μιας ιστοσελίδας και τις αναζητήσεις του χρήστη. Ως αποτέλεσμα, τα εργαλεία παρακολούθησης διαφημίσεων εντοπίζουν από που προήλθαν οι επισκέπτες και ποιες ενότητες της ιστοσελίδας επισκέφθηκαν, πόσο συχνά και για πόσο χρονικό διάστημα προβλήθηκαν οι υποσελίδες και οι κατηγορίες. Στις κοινές μεθόδους διαφήμισης περιλαμβάνονται η εκ νέου στοχοθέτηση και οι καμπάνιες επαναληπτικού μάρκετινγκ, μέσω των οποίων οι χρήστες ανακατευθύνονται σε άλλες ιστοσελίδες του διαδικτύου, για παράδειγμα, μέσω της προβολής διαφημιστικών προϊόντων, τα οποία προέρχονται από ιστοσελίδες, που ο χρήστης επισκέφθηκε στο παρελθόν και μπορεί να τον ενδιαφέρουν. Για λεπτομέρειες και άλλες πληροφορίες σχετικά με τους παρόχους αυτών των εργαλείων ανατρέξτε στις Πληροφορίες σχετικά με το Δικαίωμα Αντίταξης στην Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Αποδέκτες των προαναφερθέντων δεδομένων

Οι ακόλουθοι πάροχοι εργαλείων παρακολούθησης και ανάλυσης δεδομένων διαδικτύου επεξεργάζονται τα δεδομένα πρόσβασης για λογαριασμό μας με σκοπό την ανάλυση και στατιστική επεξεργασία των χρηστών. Για το σκοπό αυτό, έχουμε συνάψει τις αντίστοιχες συμβάσεις ανάθεσης επεξεργασίας με παρόχους. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την τεχνική λειτουργία των εργαλείων, καθώς και πληροφορίες σχετικά με το πως μπορείτε να αποτρέψετε τη μεταφορά δεδομένων (παρακολούθηση), ανατρέξτε στις Πληροφορίες σχετικά με το Δικαίωμα Αντίταξης στην Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Πάροχος

Εργαλείο

Λεπτομέρειες σχετικά με τον πάροχο και την πολιτική απορρήτου

Adobe Systems Software Ireland Limited
4–6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Republic of Ireland

Adobe Audience Manager

Adobe Dynamic Targeting

https://www.adobe.com/gr_en/privacy.html

https://www.adobe.com/gr_en/privacy/opt-out.html

Privacy Shield

Certona Inc.
10431 Wateridge Circle, Suite 200
San Diego, CA 92121 (USA)

Certona

//www.certona.com/privacy/

 

CLICKPOINT SRL
Via Fabio Filzi 5, I-20124 Milano (MI)

Clickpoint

//site.clickpoint.com/privacy/

Criteo SA

32 Rue Blanche, 75009 Paris

Criteo

https://www.criteo.com/privacy/

ETARGET SE

Pribinova 25 811 09 Bratislava

etarget

https://www.etarget.sk/privacy.php 

Facebook, Inc.

1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA

Facebook Connect

https://www.facebook.com/about/privacy/.

https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen

Facebook, Inc.

1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA

Facebook Custom Audiences

Facebook Pixel

https://www.facebook.com/about/privacy/.

https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen

Google Inc. (Google)

1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

DoubleClick

Google Adwords Remarketing

Google AdWords User Lists

Google Dynamic Remarketing

Google Analytics Audiences

//www.google.com/settings/ads

//www.google.com/privacy/ads/.

//www.google.com/policies/

//www.google.com/policies/technologies/ads/

Privacy Shield

Kairion GmbH

Gutleutstraße 30
60329 Frankfurt am Main

Kairion

https://kairion.de/datenschutz

sociomantic labs GmbH

Paul-Lincke-Ufer 39/40
10999 Berlin

Sociomatic

https://www.sociomantic.com/privacy/en/

Διάρκεια αποθήκευσης δεδομένων: Στις Πληροφορίες σχετικά με το Δικαίωμα Αντίταξης στην Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα μπορείτε να βρείτε λεπτομέρειες σχετικά με τα cookies που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο αυτών των εργαλείων παρακολούθησης και σχετικά με τη διάρκεια αποθήκευσής τους, καθώς και πληροφορίες για το πως μπορείτε να διαγράψετε αυτά τα cookies.

Νομική βάση: Άρθρο 6 (1 f) του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR)

Παροχή δεδομένων που προβλέπονται ή απαιτούνται: Δεν υπάρχει καμία νομική ή συμβατική υποχρέωση για να μας παρέχετε τα ανωτέρω αναφερόμενα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

Κατάρτιση προφίλ

Με τη βοήθεια των εργαλείων παρακολούθησης, μπορούμε να αξιολογούμε και να αναλύουμε τα ενδιαφέροντα και τη συμπεριφορά των επισκεπτών του ιστότοπου. Για το σκοπό αυτό, δημιουργούμε ένα ψευδώνυμο προφίλ χρήστη.

Σχετικοί τομείς: ηλεκτρονικό κατάστημα, παραγγελία

Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα: διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), τίτλος, όνομα και επώνυμο, διεύθυνση αποστολής, διεύθυνση χρέωσης, στοιχεία πληρωμής (χωρίς κανένα στοιχείο της πιστωτικής κάρτας!), στοιχεία σύνδεσης (για εγγεγραμμένους πελάτες), διεύθυνση IP, αναγνωριστικό cookie

Περιγραφή και σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων

Επεξεργαζόμαστε δεδομένα στο πλαίσιο μιας αρχικής παραγγελίας ή εάν είστε ήδη πελάτης, προκειμένου να σας παρέχουμε ένα λογαριασμό χρήστη στην ενότητα "η zooplus μου". Με τη βοήθεια των δεδομένων που καταχωρούνται, μπορούμε να εισάγουμε την παραγγελία σας, να προσαρμόζουμε την επιλογή του προϊόντος σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας, καθώς και να προβαίνουμε σε κατάλληλες συστάσεις. Τα δεδομένα χρησιμοποιούνται στη συνέχεια για την επεξεργασία, τη διαχείριση και την παράδοση των προϊόντων που παραγγείλατε. Εάν είστε ήδη εγγεγραμμένος χρήστης, θα χρειαστούμε τα στοιχεία σύνδεσή σας για την επαλήθευση αυτού του λογαριασμού.

Με τη βοήθεια των εργαλείων ανάλυσης και παρακολούθησης που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο της παραγγελίας ή επιλογής προϊόντων (αναζήτηση στο ηλεκτρονικό κατάστημα), μπορούμε να κάνουμε προσφορές ειδικά προσαρμοσμένες σε εσάς και να σας παρέχουμε εξατομικευμένες συστάσεις προϊόντων.

Αποδέκτης και επεξεργαστής των δεδομένων

Μοιραζόμαστε τα δεδομένα σας με τον αποδέκτη μόνο στο πλαίσιο των συμβάσεων που αφορούν στην επεξεργασία παραγγελιών και μόνο στο βαθμό που κρίνεται απαραίτητο για τη συμβατική παροχή των υπηρεσιών (π.χ. στην περίπτωση εταιρειών logistics). Σε περίπτωση πληρωμής τιμολογίου με πίστωση, πριν από την αποδοχή της παραγγελίας σας πραγματοποιούμε έλεγχο της πιστοληπτικής σας ικανότητας. Διαβιβάζουμε τα καταχωρημένα στοιχεία σε παρόχους υπηρεσιών, που έχουμε καθορίσει ειδικά για το σκοπό αυτό, προκειμένου να τους παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με το ιστορικό πληρωμών και της πιστοληπτικής ικανότητάς σας βάσει μαθηματικής-στατιστικής μεθόδου αξιολόγησης. Η διαδικασία αυτή διεξάγεται μόνο με τη ρητή συγκατάθεσή σας (άρθρο 6 (1α) του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων - GDPR).

Ανάλογα με την επιλεγμένη μέθοδο πληρωμής, τα δεδομένα πληρωμής σας μεταφέρονται στον αντίστοιχο πάροχο υπηρεσιών πληρωμών. Η ευθύνη για τα δεδομένα πληρωμής σας επιβαρύνουν τον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών. Οι πληροφορίες, ιδίως για τον υπεύθυνο φορέα των παρόχων υπηρεσιών πληρωμών, τα στοιχεία επικοινωνίας για τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών και οι κατηγορίες προσωπικών δεδομένων, που πρέπει να υποβληθούν σε επεξεργασία από τον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών, βρίσκονται στην ενότητα πληρωμή.

Πάροχοι υπηρεσιών παράδοσης

  • Σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων: Αποστολή και παράδοση αγαθών (Για περισσότερες λεπτομέρειες ανατρέξτε στην εταιρεία μεταφορών στην ενότητα έξοδα αποστολής

Πάροχοι υπηρεσιών πληρωμής

  • Σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων: Διακανονισμός πληρωμής μέσω πιστωτικής κάρτας (Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στους αντίστοιχους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών στην ενότητα πληρωμή)

Διάρκεια αποθήκευσης δεδομένων

Επεξεργαζόμαστε ή/και διαγράφουμε τιμολόγια και επιβεβαιώσεις παραγγελιών με βάση τις ισχύουσες φορολογικές και εμπορικές περιόδους διατήρησης, εκτός εάν έχετε δώσει ρητά τη συγκατάθεσή σας για την περαιτέρω χρήση των δεδομένων σας. Επιπλέον, αποθηκεύουμε τα δεδομένα σας για όσο ορίζει ο νόμος τις προθεσμίες παραγραφής, σε περίπτωση αξιώσεων για ελαττώματα (συνήθως 2 χρόνια μετά την αγορά). Όταν έχετε ένα λογαριασμό πελάτη, αποθηκεύουμε επίσης τα δεδομένα σας, όσο ο λογαριασμός σας είναι εν ισχύ. Ο λογαριασμός σας δύναται να διαγραφεί ανά πάσα στιγμή και μπορείτε να ζητήσετε τη διαγραφή του, με το να στείλετε ένα μήνυμα χρησιμοποιώντας μία από τις επιλογές επικοινωνίας που αναφέρονται παρακάτω.

Νομική βάση: Άρθρο 6 (1 a, b, f) του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR)

Παροχή δεδομένων που προβλέπονται ή απαιτούνται: Δεν υπάρχει καμία νομική ή συμβατική υποχρέωση για να μας παρέχετε τα ανωτέρω αναφερόμενα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Ωστόσο, χωρίς αυτά τα δεδομένα δεν είναι εφικτό να κάνετε μία παραγγελία.

Σχετικοί τομείς: η zooplus μου, σύνδεση στο facebook

Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα

Η Σύνδεση στο Facebook είναι μια υπηρεσία, η οποία επιτρέπει στους χρήστες του κοινωνικού δικτύου Facebook να συνδέονται στον ιστότοπό μας, χρησιμοποιώντας το προφίλ τους στο Facebook, χωρίς ωστόσο να είναι απαραίτητη η δημιουργία ενός ξεχωριστού λογαριασμού. Οι επισκέπτες του ιστότοπου χρειάζονται ένα λογαριασμό στο Facebook, προκειμένου να μπορούν να χρησιμοποιούν το πρόσθετο (plug-in) "Σύνδεση στο Facebook". Όταν χρησιμοποιείται αυτό το εργαλείο, τουλάχιστον το πλήρες όνομα του χρήστη συνδέεται με το λογαριασμό μας. Περισσότερες λεπτομέρειες εμφανίζονται στο χρήστη μέσω ενός αναδυόμενου παραθύρου. Ούτε έχουμε επιρροή στις δραστηριότητες συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων, ούτε γνωρίζουμε την πλήρη έκταση της συλλογής δεδομένων, το σκοπό της επεξεργασίας ή τις χρονικές περιόδους αποθήκευσης. Επίσης, δεν έχουμε πληροφορίες σχετικά με τη διαγραφή των δεδομένων που συλλέγονται από τον πάροχο του πρόσθετου (plug-in). Μεταφέρουμε τα στοιχεία σύνδεσης και τη διεύθυνση IP σας στο κοινωνικό δίκτυο.

Περιγραφή και σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων

Αν επιλέξετε να εγγραφείτε με τη Σύνδεση στο Facebook και κάνετε κλικ στο κουμπί "Είσοδος με Facebook"/"Σύνδεση με Facebook", θα μεταφερθείτε αυτόματα στην πλατφόρμα του Facebook. Εκεί μπορείτε να συνδεθείτε με τα στοιχεία σύνδεσής σας. Μετά την επιτυχή επαλήθευση, δημιουργείται ένας σύνδεσμος μεταξύ του προφίλ σας στο Facebook και της ιστοσελίδας μας, μέσω του οποίου μπορούν να μεταφερθούν δεδομένα. Τώρα μπορείτε να επωφεληθείτε από τις υπηρεσίες του ιστότοπού μας χωρίς να χρειάζεται να δημιουργήσετε ένα ξεχωριστό προφίλ με τα προσωπικά σας δεδομένα. Λάβετε υπόψη ότι το Facebook μέσω της Σύνδεσης στο Facebook λαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή και τον ιστότοπο, οι οποίες περιλαμβάνουν τις ενέργειες που εκτελείτε. Προκειμένου να εξατομικεύεται η διαδικασία απόκρισης, σε ορισμένες περιπτώσεις το Facebook ενδέχεται να λαμβάνει ήδη περιορισμένο αριθμό πληροφοριών, πριν από την έγκριση της εφαρμογής ή του ιστότοπου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σκοπό και το εύρος της συλλογής δεδομένων, την περαιτέρω επεξεργασία και χρήση των δεδομένων από το Facebook, τα δικαιώματά σας από αυτή την άποψη και τις επιλογές διαμόρφωσης για την προστασία του απορρήτου σας, ανατρέξτε στην Πολιτική Δεδομένων του Facebook στη διεύθυνση //www.facebook.com/policy.php.

Ενδιαφέρον για την επεξεργασία δεδομένων

Χρησιμοποιούμε τη Σύνδεση στο Facebook, προκειμένου να λαμβάνουμε πληροφορίες για τα ενδιαφέροντα των πελατών μας, τα οποία σχετίζονται με τις προσφορές και τις υπηρεσίες μας. Το πιο σημαντικό είναι ότι μέσω της αυτόματης ενημέρωσης των δεδομένων μέσα από το προφίλ του Facebook, λαμβάνουμε όλα τα τρέχοντα δεδομένα και μπορούμε να καταγράφουμε ένα μεγαλύτερο αριθμό πελατών λόγω της απλοποιημένης διαδικασίας σύνδεσης. Οι περισσότεροι πελάτες δημιουργούν λογαριασμούς, όταν δε χρειάζεται να έχουν ένα νέο, πρόσθετο λογαριασμό.

Διάρκεια αποθήκευσης δεδομένων 

Τα προσωπικά δεδομένα του λογαριασμού σας είναι διαθέσιμα, όσο ο λογαριασμός σας είναι εν ισχύ, και αποθηκεύονται από εμάς κατά τη διάρκεια αυτού του χρονικού διαστήματος. Τα προσωπικά δεδομένα διαγράφονται, όταν διαγράψετε μόνοι σας μεμονωμένα δεδομένα ή μας ζητήσετε να τα διαγράψουμε εμείς για λογαριασμό σας. Εκτός αυτού, ισχύουν οι περίοδοι διαγραφής και αποθήκευσης που παρέχονται στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα.

Νομική βάση: Άρθρο 6 (1 b) του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR)

Παροχή δεδομένων που προβλέπονται ή απαιτούνται: Δεν υπάρχει καμία νομική ή συμβατική υποχρέωση για να μας παρέχετε τα ανωτέρω αναφερόμενα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Ωστόσο, δεν είναι εφικτή η χρήση της σύνδεσης στο Facebook χωρίς την παροχή των στοιχείων σύνδεσης.

Κατάρτιση προφίλ: Τα εργαλεία παρακολούθησης βοηθούν στην αξιολόγηση της συμπεριφοράς των επισκεπτών του ιστοτόπου και στην ανάλυση των ενδιαφερόντων τους. Λεπτομέρειες και περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους παρόχους μπορείτε να βρείτε στις Πληροφορίες σχετικά με το Δικαίωμα Αντίταξης στην Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Σχετικοί τομείς: η zooplus μου, λογαριασμός πελάτη

Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα: διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), αριθμός πελάτη, όνομα και επώνυμο, διεύθυνση αποστολής, διεύθυνση χρέωσης, στοιχεία σύνδεσης, ιστορικό παραγγελιών

Περιγραφή και σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας, προκειμένου να σας παρέχουμε ένα λογαριασμό πελάτη (η zooplus μου), μέσω του οποίου θα μπορείτε να διαχειρίζεστε τις παραγγελίες σας, καθώς και τις διάφορες εφαρμογές και υπηρεσίες που προσφέρει η zooplus. Με αυτό τον τρόπο, έχετε τη δυνατότητα να ορίζετε τις προτιμήσεις σας σχετικά με την παράδοση, την πληρωμή και το ενημερωτικό δελτίο, να βλέπετε το ιστορικό παραγγελιών σας, και να έχετε πρόσβαση στο λογαριασμό μπόνους πόντων σας. Τα στοιχεία σύνδεσης χρησιμεύουν για την επαλήθευση του λογαριασμού σας.

Διάρκεια αποθήκευσης δεδομένων

Αποθηκεύουμε τα δεδομένα του λογαριασμού “η zooplus μου”, για όσο διάστημα ο λογαριασμός σας είναι εν ισχύ ή μέχρι να μας ζητήσετε να τα διαγράψουμε. Εδώ ισχύουν επίσης οι ίδιες περίοδοι διατήρησης που προβλέπονται στο πεδίο «ηλεκτρονικό κατάστημα». Ανά πάσα στιγμή μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των δεδομένων σας. Η νομιμότητα της επεξεργασίας των δεδομένων βάσει της προηγούμενης συγκατάθεσής σας παραμένει ανεπηρέαστη από την ανάκληση αυτής της συγκατάθεσης.

Νομική βάση: Άρθρο 6 (1 a) του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR)

Παροχή δεδομένων που προβλέπονται ή απαιτούνται: Δεν απαιτείται η παροχή των ανωτέρω αναφερόμενων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Ωστόσο, η χρήση του λογαριασμού σας δεν είναι εφικτή χωρίς την επεξεργασία αυτών των δεδομένων.

Σχετικοί τομείς: ενημερωτικό δελτίο, νέα και ειδικές προσφορές

Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα: διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), τίτλος, όνομα και επώνυμο, ιστορικό παραγγελιών

Περιγραφή και σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων

Όταν εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μας, θα σας αποστείλουμε περιοδικές πληροφορίες σχετικά με τις προσφορές και τις προωθητικές ενέργειές μας, καθώς και τα νέα της zooplus. Οι πληροφορίες που χρειάζονται για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο είναι η διεύθυνση email και το όνομά σας, έτσι ώστε να μπορούμε να σας απευθυνόμαστε προσωπικά. Στέλνουμε το ενημερωτικό δελτίο χρησιμοποιώντας τη λεγόμενη διαδικασία διπλής επιβεβαίωσης (double opt-in process). Αυτό σημαίνει ότι θα σας στείλουμε ενημερωτικό δελτίο, μόνο όταν μας έχετε δώσει ρητά την επιβεβαίωσή σας ότι συμφωνείτε να λάβετε το ενημερωτικό δελτίο. Θα σας στείλουμε ένα ηλεκτρονικό μήνυμα επιβεβαίωσης, όπου θα σας ζητήσουμε να κάνετε κλικ σε ένα σύνδεσμο, επιβεβαιώνοντας ότι επιθυμείτε να λαμβάνετε ενημερωτικά δελτία στο μέλλον. Μόνο με την ενεργοποίηση του συνδέσμου επιβεβαίωσης συμφωνείτε με τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων. Τα δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για διαφημιστικούς σκοπούς μέσω του ενημερωτικού δελτίου.

Με την αποστολή του ενημερωτικού δελτίου, αξιολογούμε επίσης αυτόματα τη συμπεριφορά σας ως χρήστης. Για να πραγματοποιήσουμε αυτή την αξιολόγηση, τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποστέλλονται περιλαμβάνουν τα λεγόμενα διαδικτυακά beacons και εικονοστοιχεία παρακολούθησης (tracking pixels), τα οποία μας βοηθούν να διαπιστώσουμε, εάν έχετε λάβει και ανοίξει το ενημερωτικό δελτίο, καθώς και εάν έχετε κάνει κλικ σε οποιονδήποτε σύνδεσμο που περιέχεται στο ενημερωτικό δελτίο. Χάρη στα δεδομένα που συλλέγουμε, δημιουργούμε ένα προφίλ χρήστη, προκειμένου να προσαρμόζουμε το ενημερωτικό δελτίο στα ατομικά σας ενδιαφέροντα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μέσω του συστήματος παρακολούθησης συνδέουμε αυτά τα δεδομένα με τις δραστηριότητές σας στην ιστοσελίδα μας.

Αποδέκτης και επεξεργαστής των δεδομένων

Ο ακόλουθος πάροχος του εργαλείου newsletter προετοιμάζει τα δεδομένα για λογαριασμό μας, με σκοπό την αποστολή και στατιστική επεξεργασία, καθώς και τη διενέργεια ανάλυσης των χρηστών. Για το σκοπό αυτό, έχουμε συνάψει μια αντίστοιχη σύμβαση ανάθεσης επεξεργασίας με τον πάροχο.

Πάροχος

Εργαλείο

Λεπτομέρειες για τον τρόπο λειτουργίας/Πληροφορίες για το απόρρητο δεδομένων/Ασπίδα απορρήτου

Episerver AB
Regeringsgatan 67, Box 7007, 103 86 Stockholm (Schweden)

Optivo

https://www.episerver.com/legal/privacy-statement/

Privacy Shield

 

Διάρκεια αποθήκευσης δεδομένων: Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να αντιταχθείτε στην παραλαβή ενημερωτικών δελτίων, συμπεριλαμβανομένης της επεξεργασίας των προαναφερθέντων δεδομένων σας για σκοπούς διαφήμισης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Εάν δεν επιθυμείτε πλέον να λαμβάνετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μπορείτε να κάνετε κλικ στο σύνδεσμο «απεγγραφή» που βρίσκεται σε κάθε email ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση service@zooplus.gr. Για το σκοπό αυτό, δεν προκύπτουν άλλα έξοδα εκτός από το κόστος μεταφοράς σύμφωνα με τις βασικές χρεώσεις. Η νομιμότητα της επεξεργασίας των δεδομένων βάσει της προηγούμενης συγκατάθεσής σας παραμένει ανεπηρέαστη μέχρι την ανάκληση αυτής της συγκατάθεσης. Μπορείτε ανά πάση στιγμή να αντιταχθείτε σε αυτή την παρακολούθηση, κάνοντας κλικ σε έναν ξεχωριστό σύνδεσμο που παρέχεται σε κάθε email ή ενημερώνοντάς μας μέσω άλλου μέσου επικοινωνίας. Με τον τρόπο αυτό, θα απεγγραφείτε ταυτόχρονα από το ενημερωτικό δελτίο. Μέχρι τότε τα δεδομένα σας θα αποθηκεύονται, εφόσον είστε εγγεγραμμένοι στο ενημερωτικό δελτίο. Αφού απεγγραφείτε από το ενημερωτικό δελτίο, αποθηκεύουμε τα δεδομένα καθαρά και μόνο για στατιστικούς σκοπούς σε ανώνυμη βάση.

Νομική βάση: Άρθρο 6 (1 a) του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR)

Παροχή δεδομένων που προβλέπονται ή απαιτούνται: Δεν υπάρχει καμία νομική ή συμβατική υποχρέωση για να μας παρέχετε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Ωστόσο, η αποστολή και λήψη του ενημερωτικού δελτίου δεν είναι εφικτή χωρίς την παροχή της διεύθυνσης email.

Σχετικοί τομείς: επικοινωνία, εξυπηρέτηση πελατών

Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα: διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), όνομα και επώνυμο, ημερομηνία, ώρα, σχόλιο (αίτημα/πρόβλημα)

Περιγραφή και σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων

Χρησιμοποιούμε λειτουργίες επικοινωνίας στην ιστοσελίδα μας, προκειμένου να ανταλλάσουμε ιδέες με τους πελάτες μας και τα ενδιαφερόμενα μέρη, καθώς και να απαντάμε στα αιτήματα και τις ερωτήσεις σας. Επεξεργαζόμαστε τα αιτήματα και τις πληροφορίες που μας αποστέλλονται, προκειμένου να ανταποκρινόμαστε στα αιτήματά σας και να επικοινωνούμε μαζί σας. Συγχρόνως τα δεδομένα χρησιμοποιούνται, προκειμένου να αντιστοιχίζονται με το προφίλ σας, σε περίπτωση που εγγραφείτε ως πελάτης με τα ίδια δεδομένα.

Στο πλαίσιο των επιλογών επικοινωνίας χρησιμοποιούμε την υπηρεσία reCAPTCHA της Google. Η χρήση της reCAPTCHA χρησιμεύει για να διακρίνει αν η είσοδος γίνεται από άνθρωπο ή μέσω αυτοματοποιημένης, μηχανικής επεξεργασίας. Το αίτημα περιλαμβάνει την αποστολή στην Google της διεύθυνσης IP και των τυχόν πρόσθετων δεδομένων που χρειάζεται η Google για την υπηρεσία reCAPTCHA. Για το σκοπό αυτό, τα δεδομένα που έχετε εισάγει μεταφέρονται στην Google και αναλύονται. Το σκεπτικό πίσω από τη χρήση αυτού του εργαλείου είναι το ενδιαφέρον μας για την ακρίβεια των παρεχόμενων δεδομένων, την αποφυγή των αυτόματων εγγραφών και αιτημάτων από λεγόμενα bots, καθώς και η οικονομική λειτουργία των online προσφορών μας (άρθρο 6 (1 f) του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων - GDPR). Δείτε παραπάνω ό,τι αφορά στην πιστοποίηση «Ασπίδα Απορρήτου» (Privacy Shield). PΕπισκεφθείτε τους παρακάτω συνδέσμους για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υπηρεσία reCAPTCHA και την Πολιτική Απορρήτου της Google.

Διάρκεια αποθήκευσης δεδομένων: Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα μέχρι να ολοκληρωθεί η αντίστοιχη επικοινωνία μαζί σας. Η επικοινωνία τελειώνει, όταν από τις περιστάσεις συνάγεται ότι τα σχετικά γεγονότα έχουν διευκρινιστεί πλήρως. Επιπλέον, αποθηκεύουμε την επικοινωνία για όλη τη διάρκεια της συμβατικής σχέσης μαζί σας ή μέχρι τον τερματισμό του λογαριασμού σας, αλλά όχι αργότερα από το αίτημά σας για διαγραφή της επικοινωνίας. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία δεδομένων, χωρίς να επηρεάσετε τη νομιμότητα της επεξεργασίας που πραγματοποιήθηκε βάσει της συγκατάθεσής σας μέχρι την ανάκληση αυτής της συγκατάθεσης.

Νομική βάση: Άρθρο 6 (1 a) του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR)

Παροχή δεδομένων που προβλέπονται ή απαιτούνται: Δεν υπάρχει καμία νομική ή συμβατική υποχρέωση για να μας παρέχετε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Ωστόσο, η επεξεργασία του αιτήματος δεν είναι εφικτή χωρίς την παροχή αυτών των δεδομένων.

Σχετικοί τομείς: υπηρεσίες κοινότητας, zooblog!

Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα: Ανατρέξτε στην Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για το είδος των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Περιγραφή και σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων: Ο σκοπός της αντίστοιχης επεξεργασίας δεδομένων περιγράφεται στο έγγραφο περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Διάρκεια αποθήκευσης δεδομένων: Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα, μόνο έως ότου μας ζητηθεί να τα διαγράψουμε. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία δεδομένων, χωρίς να επηρεαστεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που πραγματοποιήθηκε βάσει της συγκατάθεσής σας μέχρι την ανάκλησή της.

Νομική βάση: Άρθρο 6 (1 a) του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR)

Παροχή δεδομένων που προβλέπονται ή απαιτούνται: Δεν υπάρχει καμία νομική ή συμβατική υποχρέωση για να μας παρέχετε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Ωστόσο, δεν είναι εφικτή η χρήση μιας υπηρεσίας κοινότητας χωρίς τη δημοσιοποίηση αυτών των δεδομένων.

Σχετικοί τομείς: διαφημιστικοί εταίροι, πρόγραμμα των διαφημιστικών εταίρων

Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα: Ανατρέξτε στην Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το είδος των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Περιγραφή και σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων: Ο σκοπός της αντίστοιχης επεξεργασίας δεδομένων περιγράφεται στο έγγραφο περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Διάρκεια αποθήκευσης δεδομένων: Διαγράφουμε και αποθηκεύουμε τα δεδομένα σύμφωνα με εμπορικά και φορολογικά στοιχεία (10 χρόνια για στοιχεία χρέωσης) και τουλάχιστον όσο ο λογαριασμός συνεργάτη είναι εν ισχύ, ή όσο διαρκεί η συμβατική σχέση, ή μέχρι να μας ζητηθεί να διαγράψουμε τα δεδομένα.

Νομική βάση: Άρθρο 6 (1 b) του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR)

Παροχή δεδομένων που προβλέπονται ή απαιτούνται: Δεν υπάρχει καμία νομική ή συμβατική υποχρέωση για να μας παρέχετε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Ωστόσο, δεν είναι εφικτή η συμμετοχή στο πρόγραμμα των διαφημιστικών εταίρων χωρίς την παροχή δεδομένων.

Σχετικοί τομείς: πύλη υποβολής αιτήσεων, αιτήσεις

Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα: τίτλος, όνομα και επώνυμο, αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), έγγραφα αίτησης

Περιγραφή και σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων

Τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους online στην zooplus. Τα στοιχεία που συλλέγονται χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την αξιολόγηση της επαγγελματικής επάρκειας και την επικοινωνία με τους αιτούντες. Εάν μας δώσετε τη συγκατάθεσή σας, αποθηκεύουμε τα δεδομένα σας στη βάση δεδομένων των αιτούντων. Έτσι, έχουμε τη δυνατότητα να επικοινωνήσουμε μαζί σας, σε περίπτωση που το προφίλ σας ταιριάζει σε άλλες κενές θέσεις εργασίας.

Αποδέκτης και επεξεργαστής των δεδομένων

Για τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων χρησιμοποιούμε το λογισμικό διαχείρισης προσωπικού από την Recruitee, με τη βοήθεια του οποίου είμαστε σε θέση να διαχειριζόμαστε και να επιβλέπουμε τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων και τη δημοσίευση θέσεων εργασίας. Για το σκοπό αυτό, έχουμε συνάψει τις αντίστοιχες συμβάσεις επεξεργασίας με τον πάροχο.

Πάροχος

Εργαλείο

Λεπτομέρειες για τον τρόπο λειτουργίας/Πληροφορίες για το απόρρητο δεδομένων/Ασπίδα απορρήτου

Recruitee B.V. (63881829), Johan Huizingalaan 763A, 1066VH, Amsterdam (Niederlande

Recruitee

https://recruitee.com/gdpr-recruitment

https://recruitee.com/privacy

 

 

Διάρκεια αποθήκευσης δεδομένων: Σε περίπτωση πρόσληψης, αποθηκεύουμε τα δεδομένα σας τουλάχιστον για το διάστημα που εργάζεστε στην zooplus. Όταν απορρίπτεται μία αίτηση, η αίτηση διαγράφεται αυτόματα έξι (6) μήνες από την κοινοποίηση της απόφασης, εκτός και αν μας δώσετε τη ρητή συγκατάθεσή σας για την αποθήκευση των εγγράφων της αίτησης για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα (π.χ. αν θέλετε να παραμείνετε στη βάση δεδομένων των αιτούντων).

Νομική βάση: Άρθρο 26 του Οµοσπονδιακού Νόµου περί Προστασίας Δεδομένων (BDSG) Άρθρο 6 (1a) του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR)

Παροχή δεδομένων που προβλέπονται ή απαιτούνται: Δεν υπάρχει καμία νομική ή συμβατική υποχρέωση για να μας παρέχετε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Ωστόσο, δεν είναι εφικτή η επεξεργασία της αίτησής σας χωρίς την παροχή δεδομένων.

4. Τα δικαιώματά σας σε σχέση με την επεξεργασία αυτών των δεδομένων

Έχετε το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να ζητήσετε επιβεβαίωση από την zooplus, εάν επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας, καθώς και να ενημερωθείτε ποια είναι αυτά τα προσωπικά δεδομένα. Έχετε επίσης το δικαίωμα διόρθωσης, διαγραφής και περιορισμού της επεξεργασίας δεδομένων, καθώς και το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να αντιταχθείτε στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία δεδομένων ή να ζητήσετε τη μεταφορά δεδομένων. Εάν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες, επιθυμείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία δεδομένων ή επιθυμείτε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία δεδομένων, παρακαλούμε στείλτε ένα email στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της zooplus ή στα ανωτέρω αναγραφόμενα στοιχεία επικοινωνίας. Επιπλέον, όταν παραβιάζεται το ιδιωτικό απόρρητο, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε παράπονο στην αρμόδια εποπτική αρχή.