Η δέσμευσή μας για τους ανθρώπους

Η δέσμευσή μας για τους ανθρώπους

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό για εμάς να δημιουργούμε ένα εργασιακό περιβάλλον στο οποίο οι ομάδες μας θα αισθάνονται άνετα μακροπρόθεσμα και θα υποστηρίζονται συνεχώς. Οι βιώσιμες σχέσεις με τους υπαλλήλους και τους πελάτες μας είναι θεμελιώδους σημασίας για εμάς.

Διαφορετικότητα & Ένταξη

Πρόγραμμα «Διαφορετικότητα & Ένταξη» Πρόγραμμα «Διαφορετικότητα & Ένταξη»

Διαχειριζόμαστε μέτρα με σκοπό να προάγουμε τη διαφορετικότητα και την ένταξη, όσον αφορά το πολιτιστικό ή γεωγραφικό υπόβαθρο, το φύλο, το σεξουαλικό προσανατολισμό, την ηλικία και την αναπηρία. Όλοι οι υπάλληλοί μας έχουν την ευκαιρία να προσφέρουν εθελοντικά στους επιμέρους θεματικούς τομείς

Διαπολιτισμικό περιβάλλονΔιαπολιτισμικό περιβάλλον

Τα μέλη της ομάδας μας προέρχονται από πάνω από 60 έθνη και εργάζονται σε τοποθεσίες σε όλη την Ευρώπη. Γνωρίζουμε ότι η συνεργασία μεταξύ ανθρώπων με διαφορετικές ιδέες, δυνάμεις και ικανότητες είναι το κλειδί της επιτυχίας. Μέσω των "Ημερών Πολιτισμού" ενισχύουμε ειδικότερα την αμοιβαία κατανόηση

Γυναίκες στο εργατικό μας δυναμικόΓυναίκες στο εργατικό μας δυναμικό

Καθώς το 49% των εργαζομένων μας είναι γυναίκες, διατηρούμε μια σχεδόν ακριβή ισορροπία μεταξύ γυναικών και ανδρών εργαζομένων στην zooplus. Για να παραμείνει έτσι, ξεκινάμε εκστρατείες πρόσληψης που στοχεύουν ρητά στις γυναίκες και έχουμε εγκαινιάσει ένα εσωτερικό δίκτυο γυναικών

Ένα υπέροχο μέρος για εργασία

Προσωπική ανάπτυξηΠροσωπική ανάπτυξη

Προωθούμε ενεργά τη δια βίου εκπαίδευση. Οι υπάλληλοί μας λαμβάνουν τη βέλτιστη υποστήριξη από την πρώτη κιόλας ημέρα, και μπορούν να επωφεληθούν από την εσωτερική και εξωτερική εκπαίδευση ή καθοδήγηση καθ' όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής τους εξέλιξης, μεταξύ άλλων ευκαιριών εκμάθησης

Υγεία & ευεξίαΥγεία & ευεξία

Για να διασφαλίσουμε ότι οι ομάδες μας είναι πάντα στα καλύτερά τους, τις υποστηρίζουμε να παραμένουν υγιείς και σε φόρμα. Για αυτό, προσφέρουμε προληπτική ιατρική φροντίδα και εκπαιδεύσεις ασφάλειας, διοργανώνουμε διαδικτυακά μαθήματα φυσικής κατάστασης και παρέχουμε εφαρμογές προαγωγής της υγείας

Υβριδική εργασίαΥβριδική εργασία

Προσφέραμε ανέκαθεν ευέλικτα μοντέλα εργασίας στους υπαλλήλους μας, όχι μόνο μετά την πανδημία του κορωνοϊού. Ένα υβρίδιο δια σώζης εργασίας και γραφείου στο σπίτι είναι σύνηθες για εμάς, και εγγυάται υψηλό επίπεδο απόδοσης και άνεσης για όλους

Το πνεύμα της zooplusΤο πνεύμα της zooplus

Το κοινό μας σημείο υπερβαίνει κατά πολύ το περιεχόμενο της εργασίας μας. Αυτό το βλέπουμε πάνω απ' όλα στις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις, ειδικά στις αξέχαστες εκδηλώσεις της εταιρείας και της ομάδας μας - είτε πρόκειται για ένα χριστουγεννιάτικο πάρτι είτε για μια εξ αποστάσεως βραδιά μαγειρικής

Οι κατευθυντήριες γραμμές μας

Οι κατευθυντήριες γραμμές μας

Προστασία δεδομένων: Η προστασία των προσωπικών δεδομένων και η εγγύηση υψηλών προτύπων ασφάλειας IT αποτελούν την πρώτη μας προτεραιότητα. Επομένως, διαθέτουμε εξειδικευμένα τμήματα που διασφαλίζουν ακριβώς αυτή την προστασία και τη συμμόρφωση με τις σχετικές νομικές απαιτήσεις. Επιπλέον, οι υπάλληλοί μας σε όλη την εταιρεία εκπαιδεύονται διαρκώς στις αρχές προστασίας δεδομένων και ιδιωτικού απορρήτου.

> Περισσότερες πληροφορίες για την προστασία δεδομένων στην zooplus

Επιχειρηματική ηθική: Στην zooplus, λαμβάνουμε ξεκάθαρη στάση για να ενεργούμε με υπεύθυνο και νόμιμο τρόπο. Επομένως, οι εργαζόμενοι και οι επιχειρηματικοί μας εταίροι δεσμεύονται στους αντίστοιχους Κώδικες Δεοντολογίας της zooplus. Το σύστημα διαχείρισης συμμόρφωσης διασφαλίζει ότι οι σχετικές οδηγίες εφαρμόζονται στα επιμέρους τμήματα και θέτει σε εφαρογή κατάλληλους ελέγχους και μέτρα κατάρτισης. Σε περίπτωση παραβίασης της ισχύουσας νομοθεσίας ή των προτύπων συμμόρφωσής μας, οι εργαζόμενοι μπορούν να αναφέρουν αυτήν την παράβαση μέσω ενός εσωτερικού συστήματος καταγγελιών ή ενός ανεξάρτητου εξωτερικού γραφείου διαμεσολαβητή.

> Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους Κώδικες Δεοντολογίας της zooplus