Όροι και Προϋποθέσεις

1. Πεδίο ισχύος

Οι παρόντες Γενικοί Όροι Συναλλαγών (ΓΟΣ) ισχύουν για όλες τις παραγγελίες και τις παραδόσεις ανάμεσα στην zooplus SE, Sonnenstraße 15, 80331 München, (στο εξής: zooplus) και τους πελάτες του ηλεκτρονικού καταστήματος www.zooplus.gr.

2. Σύμβαση παραγγελίας Σύναψη σύμβασης Περιορισμοί ποσότητας Εμπορική Μεταπώληση

A) Σύμβαση παραγγελίας

  • Η zooplus προσφέρει στους πελάτες της μεγάλη ποικιλία προϊόντων για κατοικίδια ζώα. Κάνοντας κλικ στα προϊόντα ή στα ονόματα των προϊόντων ο πελάτης μπορεί να δει τις σχετικές πληροφορίες, π.χ. τα αξεσουάρ, το μέγεθος ή τις διάφορες γεύσεις. Επιλέγοντας τον επιθυμητό αριθμό και κάνοντας κλικ στο σύμβολο με το καλάθι, το προϊόν τοποθετείται μέσα σε ένα εικονικό καλάθι.
  • Κάνοντας κλικ στο κουμπί "Καλάθι", όπως φαίνεται στο επάνω, δεξί μέρος της σελίδας, ο πελάτης μπορεί να έχει μια επισκόπηση του καλαθιού και ανά πάσα στιγμή να ελέγξει ποια προϊόντα βρίσκονται στο εικονικό καλάθι, και αν χρειάζεται να κάνει αλλαγές.
  • Εάν ο πελάτης θέλει να ολοκληρώσει την αγορά, μπορεί να πατήσει το κουμπί "προχωρήστε σε πληρωμή". Πελάτες, οι οποίοι ήδη έχουν λογαριασμό μπορούν σε αυτό το σημείο να πληκτρολογήσουν το όνομα χρήστη και τον κωδικό τους, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν αυτόματα οι ήδη αποθηκευμένες πληροφορίες για την παραγγελία. Εναλλακτικά, ο πελάτης μπορεί να εγγραφεί ως νέος πελάτης και να δημιουργήσει έναν λογαριασμό ή να προχωρήσει στην αγορά χωρίς τη δημιουργία λογαριασμού. Σε αυτήν την περίπτωση ο πελάτης πρέπει στην επόμενη σελίδα να δώσει τη διεύθυνσή του, καθώς και τα στοιχεία του τρόπου πληρωμής.
  • Κάνοντας ακόμα ένα κλικ στο κουμπί "Επόμενο" ο πελάτης φθάνει στο προτελευταίο βήμα της παραγγελίας, την "Προεπισκόπηση". Εδώ ο πελάτης βλέπει συνοπτικά την παραγγελία του, με πληροφορίες για την τιμή (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) καθώς και πληροφορίες για τον τρόπο παράδοσης και τα έξοδα αποστολής.
  • Η παραγγελία ολοκληρώνεται κάνοντας κλικ στο κουμπί "Αγορά". Με αυτόν τον τρόπο υποβάλλεται μια δεσμευτική προσφορά.
  • Η zooplus δεν χρεώνει τέλη για τη χρήση συστημάτων απομακρυσμένης επικοινωνίας, αλλά ο πελάτης ενδέχεται να επιβαρυνθεί με τα συνήθη έξοδα που σχετίζονται με τη χρήση αυτών των υπηρεσιών προς τρίτους (π.χ. φορέας κινητής τηλεφωνίας, πάροχος διαδικτύου).

Β) Σύναψη σύμβασης

α) Τα προϊόντα που προσφέρονται στο κατάστημα πωλούνται αποκλειστικά σε μη εμπορικά άτομα, δηλαδή μόνο σε καταναλωτές που συνάπτουν τη νόμιμη συναλλαγή για σκοπούς που δεν μπορούν να αποδοθούν ούτε στην εμπορική ούτε στην ανεξάρτητη επαγγελματική τους δραστηριότητα. Οι προσφορές που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα μας www.zooplus.gr δεν απευθύνονται επομένως σε Επιχειρήσεις. Επιχειρήσεις είναι τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή οι νομικά ικανές προσωπικές εταιρείες που, κατά τη σύναψη μιας σύμβασης, ενεργούν στο πλαίσιο της άσκησης της εμπορικής ή της ανεξάρτητης επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

β) Οι περιγραφές των εμπορευμάτων στο ηλεκτρονικό κατάστημα έχουν ως σκοπό την επεξήγηση και δεν αποτελούν δεσμευτική προσφορά για αγορά. Από την πλευρά του ο πελάτης κάνει μια δεσμευτική προσφορά για την ολοκλήρωση του συμβολαίου αγοραπωλησίας, ολοκληρώνοντας την διαδικασία παραγγελίας κάνοντας κλικ στο κουμπί "Αγορά". Ο πελάτης λαμβάνει τότε μέσω E-Mail μια αυτοματοποιημένη επιβεβαίωση της λήψης της παραγγελίας (Επιβεβαίωση παραγγελίας). Η επιβεβαίωση παραγγελίας δεν αποτελεί αποδοχή της προσφοράς. Το συμβόλαιο με την zooplus τίθεται σε ισχύ, όταν η zooplus αποστείλει στον πελάτη τα προϊόντα και επιβεβαιώσει την αποστολή τους με ένα E-Mail (Επιβεβαίωση αποστολής).

γ) Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 2.Β.β., εάν στην επιλογή του τρόπου πληρωμής επιλεγεί τη προπληρωμή, το συμβόλαιο με την zooplus τίθεται σε ισχύ με την αποστολή των πληροφοριών πληρωμής. Οι εν λόγω πληροφορίες πληρωμής αποστέλλονται στον πελάτη εντός 24 ωρών από τη διαβίβαση της παραγγελίας του. Η επιβεβαίωση παραγγελίας δεν λογίζεται ως πληροφορίες πληρωμής. Με τη διαδικασία της προπληρωμής το τιμολόγιο καθίσταται πληρωτέο με τη λήψη των πληροφοριών πληρωμής. Το τιμολόγιο πρέπει να πληρωθεί εντός 7 ημερών από τη λήψη των πληροφοριών πληρωμής, μέσω εμβάσματος στον λογαριασμό που αναφέρεται στην παράγραφο 8.Β. Για την τήρηση της προθεσμίας πληρωμής ουσιαστικό ρόλο παίζει η κατάθεση του ποσού στον λογαριασμό μας. Εάν εντός 7 ημερών δεν σημειωθεί καμία κατάθεση στον λογαριασμό που αναφέρεται στην παράγραφο 8.Β η παραγγελία του πελάτη ακυρώνεται αυτόματα.

δ. Η γλώσσα της σύμβασης είναι η Ελληνική.

Γ) Κείμενο σύμβασης

Το κείμενο της σύμβασης θα αποθηκευτεί από εμάς μέχρι την πλήρη διεκπεραίωση της παραγγελίας, μετά την οποία θα αρχειοθετηθεί για αποθήκευση σύμφωνα με τη φορολογική και εμπορική νομοθεσία. Μετά την παραλαβή της παραγγελίας από την zooplus, ο αγοραστής θα λάβει ξεχωριστό e-mail επιβεβαίωσης από την zooplus, το οποίο θα περιέχει το βασικό περιεχόμενο της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων που ίσχυαν κατά το χρόνο σύναψης της σύμβασης. Εάν χάσετε τα έγγραφα που αφορούν τις παραγγελίες σας, επικοινωνήστε μαζί μας. Θα χαρούμε να σας στείλουμε αντίγραφο των στοιχείων της παραγγελίας σας.

Δ) Περιορισμοί ποσότητας, Μέγιστη Αξία Παραγγελίας, Εμπορική μεταπώληση

Τα προσφερόμενα αγαθά πωλούνται μόνο σε συνήθεις εγχώριες ποσότητες και μόνο σε άτομα που είναι ενήλικα. Η μέγιστη επιτρεπόμενη αξία παραγγελίας είναι 1900€. Δεν επιτρέπεται η εμπορική μεταπώληση αγαθών. Η zooplus διατηρεί το δικαίωμα να μην αποδέχεται συμβατικές προσφορές που φαίνεται να γίνονται με σκοπό την εμπορική μεταπώληση αγαθών.

3. Τιμές και Έξοδα αποστολής

Όλες οι τιμές περιλαμβάνουν τον νόμιμο Φ.Π.Α. και λοιπές νόμιμες επιβαρύνσεις και δεν περιλαμβάνουν τυχόν έξοδα αποστολής.

Ανατρέξτε στη σελίδα Αποστολή & Παράδοση για να βρείτε όλες τις πληροφορίες σχετικά με τα έξοδα αποστολής.

Εάν παραγγείλετε προϊόντα από την zooplus για παράδοση εκτός της ΕΕ, ενδέχεται να επιβαρυνθείτε με εισαγωγικούς δασμούς και φόρους, οι οποίοι θα επιβληθούν μόλις το πακέτο φθάσει στον καθορισμένο προορισμό. Τυχόν πρόσθετες χρεώσεις για τον εκτελωνισμό βαρύνουν εσάς. Δεν έχουμε κανέναν έλεγχο επί αυτών των χρεώσεων. Οι τελωνειακοί κανονισμοί διαφέρουν πολύ από χώρα σε χώρα, επομένως θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το τοπικό τελωνείο για περισσότερες πληροφορίες.

4. Παράδοση

Η παράδοση πραγματοποιείται εντός 5-10 εργάσιμων ημερών, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στην προσφορά ή στις λεπτομέρειες του προϊόντος. Η προθεσμία παράδοσης αρχίζει μια μέρα από την σύναψη της σύμβασης, εκτός από την προκαταβολή: Εδώ η προθεσμία αρχίζει την επομένη μέρα από την έκδοση της εντολής πληρωμής. Εάν η τελευταία ημέρα της προθεσμίας πέφτει Σάββατο, Κυριακή ή κάποια επίσημη αργία που αναγνωρίζεται από το κράτος στον τόπο παράδοσης, η προθεσμία παρατείνεται αυτόματα για την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Πληροφορίες σχετικά με τους Όρους παράδοσης και αποστολής μπορείτε να βρείτε εδώ. 

Σε περίπτωση που δεν είναι όλα τα προϊόντα διαθέσιμα η zooplus μπορεί, αναλαμβάνοντας τα έξοδα, να τα αποστείλει με χωριστές αποστολές, αρκεί προφανώς ο πελάτης να είναι σύμφωνος.

Στην περίπτωση που η zooplus δεν μπορεί να παραδώσει το προϊόν, χωρίς ιδία ευθύνη, διότι οι προμηθευτές της δεν την έχουν εφοδιάσει, μπορεί να ανακαλέσει το συμβόλαιο. Σε αυτήν την περίπτωση η zooplus θα ενημερώσει άμεσα τον πελάτη και θα του προτείνει ένα παρόμοιο προϊόν. Εάν το παρόμοιο προϊόν δεν είναι διαθέσιμο, ή ο πελάτης δεν επιθυμεί να του αποσταλεί κάποιο παρόμοιο προϊόν, η zooplus θα επιστρέψει στον πελάτη τα χρήματα που έχει ήδη καταβάλει.

Για χώρες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι παραδόσεις είναι αδασμολόγητες. Για παραδόσεις σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδιαίτερα στην Ελβετία, επιβαρύνεται ο πελάτης με επιπλέον δασμούς, φόρους και τέλη.

Στην περίπτωση που τα παραδοθέντα προϊόντα εμφανίσουν ζημιές που προξενήθηκαν κατά την μεταφορά, ο πελάτης πρέπει να ειδοποιήσει την zooplus το συντομότερο δυνατό. Με αυτόν τον τρόπο, η zooplus διατηρεί το δικαίωμα να υποβάλλει παράπονα στον μεταφορέα ή στην εταιρεία ασφάλισης μεταφορών. Εάν ο πελάτης παραλείψει να ενημερώσει την zooplus για την παραλαβή ενός προϊόντος που έχει υποστεί ζημιά, αυτό δεν επιφέρει καμία αλλαγή στα νόμιμα δικαιώματα του αναφορικά με την εγγύηση.

Προκειμένου να διεκπεραιώσει κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο την αποστολή των προϊόντων, η zooplus διαβιβάζει στην εκάστοτε εταιρεία διανομής το E-Mail και το τηλέφωνο - εφόσον ο πελάτης το έχει ήδη δώσει στην zooplus - του πελάτη. Η διαβίβαση αυτή είναι αναπόσπαστο στοιχείο της συμβολαιακής σχέσης με την zooplus. Ο πελάτης δεν έχει κανένα δικαίωμα επιλογής ή προσφυγής. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά μπορείτε να βρείτε στη σελίδα με τις υποδείξεις για την προστασία των δεδομένων στην παράγραφο 1.Β.

5. Επιφύλαξη κυριότητας

Μέχρι την ολοκλήρωση της πληρωμής τα προϊόντα παραμένουν στην ιδιοκτησία της zooplus. Πριν τη μεταβίβαση της ιδιοκτησίας δεν επιτρέπεται η ενεχυρίαση, η μεταβίβαση κυριότητας, η τροποποίηση ή η αναμόρφωση χωρίς τη συγκατάθεση της zooplus.

6. Δικαίωμα ακύρωσης

Οι καταναλωτές έχουν νόμιμο δικαίωμα ακύρωσης κατά τη σύναψη σύμβασης εξ αποστάσεως πώλησης. Η zooplus παρέχει τις ακόλουθες πληροφορίες σύμφωνα με το νόμιμο υπόδειγμα. Ως καταναλωτής θεωρείται κάθε φυσικό πρόσωπο, το οποίο διενεργεί νόμιμες συναλλαγές για σκοπούς που δεν μπορούν να αποδοθούν ούτε σε εμπορικές δραστηριότητες, αλλά ούτε και σε δραστηριότητες σε πλαίσιο επαγγελματικής αυτοαπασχόλησης. Εάν οι πελάτες έχουν περαιτέρω ερωτήσεις σχετικά με τις ακυρώσεις, μπορούν να απευθυνθούν στο κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της zooplus.

Πληροφορίες για την ακύρωση

Δικαίωμα ακύρωσης

Έχετε το δικαίωμα να ακυρώσετε το συμβόλαιο εντός 14 ημερών, χωρίς να χρειάζεται να αναφέρετε τους λόγους. Η προθεσμία ακύρωσης λήγει 14 ημέρες μετά την ημέρα, κατά την οποία εσείς ή κάποιο άτομο εξουσιοδοτημένο από εσάς - το οποίο όμως δεν μπορεί να είναι ο μεταφορέας - αποκτήσατε τη φυσική κατοχή και του τελευταίου προϊόντος.

Για να κάνετε χρήση του δικαιώματος ακύρωσης πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί μας (zooplus SE, Sonnenstr. 15, 80331 München, Γερμανία, Τηλέφωνο: +49 89 211 29 211, service@zooplus.gr) και να μας ενημερώσετε μέσω μιας σαφούς δήλωσης (π.χ. με ένα γράμμα μέσω ταχυδρομείου ή με ένα E-Mail) για την απόφαση σας να ακυρώσετε αυτό το συμβόλαιο. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το συνημμένο υπόδειγμα εντύπου ακύρωσης, το οποίο όμως πρέπει να συμπληρώσετε εσείς οι ίδιοι.

Για την τήρηση της προθεσμίας ακύρωσης, αρκεί να μας ενημερώσετε για την άσκηση του δικαιώματος ακύρωσης πριν τη λήξη της προθεσμίας ακύρωσης.

Συνέπειες της ακύρωσης

Εάν ακυρώσετε το συμβόλαιο θα σας επιστρέψουμε τα χρήματα, τα οποία έχετε ήδη καταβάλλει, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων αποστολής (με εξαίρεση των επιπρόσθετων εξόδων, τα οποία προέκυψαν από την επιλογή διαφορετικού τρόπου παράδοσης σε σχέση με τον προκαθορισμένο από εμάς και ευνοϊκότερο τρόπο παράδοσης). Η επιστροφή των χρημάτων θα γίνει άμεσα και το πολύ εντός δεκατεσσάρων ημερών από την ημέρα που θα ενημερωθούμε για την ακύρωση του συμβολαίου. Η επιστροφή των χρημάτων γίνεται με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο κάνατε εσείς αρχικά την πληρωμή, εκτός εάν έχει ρητώς συμφωνηθεί μαζί σας κάτι διαφορετικό. Σε καμία περίπτωση δεν θα επιβαρυνθείτε με επιπλέον χρεώσεις, ως αποτέλεσμα της επιστροφής χρημάτων. Μπορούμε να αρνηθούμε την επιστροφή χρημάτων, μέχρι να παραλάβουμε τα προϊόντα ή μέχρι να μας παρουσιάσετε αποδείξεις ότι έχετε αποστείλει τα προϊόντα, ανάλογα με το ποιο θα προηγηθεί χρονικά.

Οφείλετε να μας στείλετε τα προϊόντα ή να μας τα παραδώσετε άμεσα και σε κάθε περίπτωση το αργότερο εντός δεκατεσσάρων ημερών από την ημέρα που μας ενημερώσατε για την ακύρωση του συμβολαίου στη διεύθυνση:

zooplus SE
c/o Dirks Consumer Logistics GmbH
Wroclawska 36 PL-50020 Zorawina
Poland

Η προθεσμία τηρείται εφόσον μας στείλετε τα προϊόντα εντός δεκατεσσάρων ημερών πριν τη λήξη της προθεσμίας.

Εμείς αναλαμβάνουμε τα έξοδα για την επιστροφή των προϊόντων.

Εσείς είστε υπεύθυνοι για την ενδεχόμενη απώλεια της αξίας των προϊόντων, μόνο στην περίπτωση που η απώλεια αυτή οφείλεται σε λανθασμένους χειρισμούς του προϊόντος εκ μέρους σας, προκειμένου να διαπιστώσετε πώς λειτουργεί το προϊόν, να εξακριβώσετε τα χαρακτηριστικά του ή την ποιότητά του.

Τέλος ενημέρωσης για την ακύρωση


Εξαιρέσεις του δικαιώματος ακύρωσης

Το δικαίωμα ακύρωσης δεν ισχύει στην περίπτωση παράδοσης προϊόντων

  • τα οποία δεν είναι προκατασκευασμένα, και για την κατασκευή των οποίων ο καθορισμός των προδιαγραφών έγινε από το χρήστη, ή όταν τα προϊόντα διαμορφώθηκαν χωρίς αμφιβολία βάσει των αναγκών του καταναλωτή, ή για προϊόντα τα οποία μπορεί να χαλάσουν κατά την αποστολή τους ή στο μεταξύ να παρέλθει σύντομα η ημερομηνία λήξης τους,
  • των οποίων η επιστροφή δεν ενδείκνυται για λόγους προστασίας της υγείας ή της υγιεινής, όταν η σφραγίδα έχει αφαιρεθεί μετά την παράδοση,
  • τα οποία έχουν αναμιχθεί με άλλα προϊόντα και λόγω της σύνθεσης τους δεν μπορούν να διαχωριστούν.

Έντυπο ακύρωσης

Πρότυπο εντύπου ακύρωσης

(Εάν θέλετε να ακυρώσετε το συμβόλαιο, παρακαλούμε συμπληρώστε το παρόν πρότυπο και στείλτε

το μας πίσω)

— Προς zooplus SE, Kundenservice, Sonnenstraße 15, 80331 München, service@zooplus.gr, Τηλέφωνο: +49 89 211 29 211

— Με το παρόν ακυρώνω/ακυρώνουμε (*) το συμβόλαιο που σύναψα/συνάψαμε (*) για την αγορά

των παρακάτω προϊόντων/την παροχή των παρακάτω υπηρεσιών (*):

— Παραγγελία στις/παραλαβή στις (*)

— Όνομα καταναλωτή/καταναλωτών

— Διεύθυνση καταναλωτή/καταναλωτών

— Υπογραφή καταναλωτή/καταναλωτών (μόνο στην περίπτωση έγγραφης γνωστοποίησης)

— Ημερομηνία

_______________

(*) Παρακαλούμε διαγράψτε αυτό που δεν ισχύει.

7. Εγγύηση και ευθύνη

Ισχύουν τα νόμιμα δικαιώματα εγγύησης.

Διαιτητικές τροφές που έχουν προταθεί από κτηνίατρο πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο υπό τη συχνή παρακολούθηση του κτηνιάτρου. Κατά τη διάρκεια χρήσης των συγκεκριμένων τροφών πρέπει να επισκέπτεστε τον κτηνίατρο τακτικά (κάθε 6 μήνες) προκειμένου να διενεργεί εξετάσεις, και στην περίπτωση επιδείνωσης της κατάστασης της υγείας του κατοικιδίου σας πρέπει να τον ενημερώσετε άμεσα. Η zooplus δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τις συνέπειες που μπορεί να έχει η λανθασμένη ή ιατρικά μη ενδεδειγμένη χρήση διαιτητικών τροφών.

Τα φάρμακα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο σύμφωνα με τις συστάσεις και υπό την τακτική επίβλεψη του οικογενειακού κτηνιάτρου. Θα πρέπει να συμβουλεύεστε τακτικά τον οικογενειακό κτηνίατρο κατά τη χρήση για ελέγχους και αμέσως εάν επιδεινωθεί η υγεία του κατοικίδιου ζώου. Η zooplus δεν φέρει καμία ευθύνη για τις συνέπειες της ακατάλληλης ή ιατρικά μη δηλωμένης χρήσης των φαρμάκων.

8. Τρόποι πληρωμής και Κουπόνια

Α. Τρόποι πληρωμής

Η πληρωμή των προϊόντων μπορεί να γίνει, ανάλογα με την επιλογή σας με: πιστωτική κάρτα, αντικαταβολή (πληρωμή κατά την παραλαβή), με προπληρωμή (πριν από την παράδοση), μέσω Paypal ή ApplePay. Η zooplus επιφυλάσσεται του δικαιώματος της, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις ή ανάλογα με τον τρόπο παράδοσης που έχει επιλέξει ο πελάτης, να κάνει δεκτούς μόνο συγκεκριμένους τρόπους πληρωμής. Η πληρωμή μέσω αποστολής χρημάτων ή επιταγών, δεν είναι δυνατή.

α) Πληρωμή με πιστωτική/χρεωστική κάρτα

Στην περίπτωση πληρωμής με πιστωτική κάρτα η χρέωση του τραπεζικού λογαριασμού γίνεται εντός μιας εβδομάδας από την αποστολή των προϊόντων (δεχόμαστε MasterCard, Visa, Diners Club και American Express).
Η πληρωμή μέσω χρεωστικής κάρτας είναι δυνατή μόνο από λογαριασμούς εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η χρέωση θα γίνει εντός μίας ημέρας από την αποστολή των προϊόντων. Η προθεσμία προειδοποιήσης μειώνεται στην μία ημέρα. Σε περίπτωση χρέωσης τελών από τα πιστωτικά ιδρύματα, η zooplus διατηρεί το δικαίωμα να χρεώσει περαιτέρω τον πελάτη. Αυτό ισχύει ιδίως για την επιστροφή χρεωστικών σημειωμάτων λόγω μη κάλυψης λογαριασμού ή λόγω εσφαλμένων τραπεζικών στοιχείων που παρέχονται από τον πελάτη. 

β) Προπληρωμή

Εάν ο πελάτης επιθυμεί να προπληρώσει το ποσό, μπορεί να κάνει κατάθεση σε έναν από τους λογαριασμούς που αναφέρονται παρακάτω εντός 7 ημερών από την παραλαβή των στοιχείων πληρωμής. Τα προϊόντα θα αποστέλλονται μόνο μετά την παραλαβή της πληρωμής. Εάν δεν καταθέσετε το συνολικό ποσό εντός επτά ημερών από την παραλαβή των εν λόγω στοιχείων πληρωμής, θα ακυρώσουμε την παραγγελία σας.

Στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού:

zooplus SE
Commerzbank München
IBAN: DE64 7004 0041 0211 4411 01
SWIFT (BIC): COBADEFF700
Αριθμός τραπεζικού λογαριασμού: 211 441 101
Κωδικός αριθμός τράπεζας: 700 400 41

γ) Αντικαταβολή

Μπορείτε να πληρώσετε απευθείας με μετρητά ή με κάρτα κατά την παραλαβή της παραγγελίας σας. Αυτός ο τρόπος πληρωμής έχει επιπλέον χρέωση ύψους 1€. Η μέθοδος πληρωμής με αντικαταβολή ισχύει μόνο για παραγγελίες έως 500€. Ορισμένα προϊόντα δεν δέχονται αυτόν τον τρόπο πληρωμής, θα λάβετε επιβεβαίωση στο καλάθι αγορών σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η πληρωμή με αντικαταβολή.
Παρακαλώ σημειώστε ότι η πληρωμή με κάρτα κατά την παραλαβή της παραγγελίας σας, είναι δυνατή μόνο στην περίπτωση που ο τοπικός συνεργάτης ταχυμεταφορών παρέχει αυτή τη δυνατότητα. Περίπου το 80% των ταχυμεταφορέων του δικτύου ACS διαθέτει ασύρματο POS.

δ) PAYPAL

Πληρώνετε απευθείας μέσω του λογαριασμού σας στην PayPal. Αφού υποβάλετε την παραγγελία σας, θα μεταφερθείτε στην σελίδα της PayPal και θα εγκρίνετε την αξία της παραγγελίας σας εκεί. Μόλις ο λογαριασμός PayPal ενημερωθεί για την εξουσιοδότησή σας, η αποστολή θα πραγματοποιηθεί - ανάλογα με τον χρόνο παράδοσης που αναφέρεται για το προϊόν. Ο λογαριασμός σας στην PayPal θα χρεωθεί με το πραγματικό ποσό του τιμολογίου μετά την αφαίρεση τυχόν εκπτώσεων, δωροεπιταγών κ.λπ. αμέσως μετά την έγκριση. Εάν δεν διαθέτετε λογαριασμό PayPal, μπορείτε να δημιουργήσετε έναν κατά τη διαδικασία παραγγελίας. Λάβετε υπόψη ότι δεν δεχόμαστε πληρωμές από λογαριασμούς PayPal των ΗΠΑ.

ε) Apple Pay

Το Apple Pay είναι διαθέσιμο ως μέθοδος πληρωμής για συσκευές iOS στο App μας, καθώς και στην mobile εκδοχή του ηλεκτρονικού μας καταστήματος. Μπορείτε να επιλέξετε αυτή τη μέθοδο πληρωμής στο checkout. Είναι προσβάσιμη μέσω του προγράμματος περιήγησης Safari και μπορείτε να πληρώσετε χρησιμοποιώντας μια συνδεδεμένη κάρτα πληρωμής. Η πληρωμή γίνεται απευθείας μέσω του λογαριασμού Apple σας. Κατά την υποβολή της παραγγελίας, θα μεταφερθείτε στην Apple για να εγκρίνετε την πληρωμή και την τιμή της παραγγελίας σας. Αφού ενημερωθούμε για την έγκρισή σας, ξεκινά η διαδικασία αποστολής - με την επιφύλαξη του χρόνου αποστολής που αναφέρεται μαζί με τα προϊόντα.

Ανάλογα με τη μέθοδο πληρωμής που έχει καταχωρηθεί στο Apple Pay, αμέσως μετά την αποστολή θα χρεωθεί το πραγματικό τιμολογούμενο ποσό μείον τυχόν εκπτώσεις, κουπόνια κ.λπ.

Β. Κουπόνια

Για την εξαργύρωση ενός κουπονιού ισχύουν ορισμένες προϋποθέσεις, όπως το ελάχιστο όριο παραγγελίας, η χρονική περίοδος ισχύος κτλ. Οι σχετικές πληροφορίες αναγράφονται επάνω στα κουπόνια. Σε κάθε περίπτωση, ένα μόνο κουπόνι μπορεί να εξαργυρωθεί ανά παραγγελία. Η πληρωμή σε μετρητά, καθώς και ο εκ των υστέρων συμψηφισμός με προηγούμενες παραγγελίες, δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν. Η μεταπώληση δεν επιτρέπεται.

Εάν ο πελάτης καθυστερήσει να πληρώσει, η τιμή αγοράς τοκίζεται για τη διάρκεια της καθυστέρησης με 5 ποσοστιαίες μονάδες του βασικού επιτοκίου της Ε.Κ.Τ. Εάν ο πελάτης δεν είναι καταναλωτής, οι τόκοι υπερημερίας ανέρχονται στις 8 ποσοστιαίες μονάδες του βασικού επιτοκίου. Η zooplus επιφυλάσσεται του δικαιώματος της, να καταστήσει απαιτητό, έναντι απόδειξης, ένα υψηλότερο ποσό αποζημίωσης λόγων ζημίας από την υπερημερία.

Γ. Τόκοι υπερημερίας και άλλες ζημίες

Εάν ο πελάτης καθυστερήσει την πληρωμή, η τιμή υπόκειται σε τόκους με το νόμιμο επιτόκιο υπερημερίας κατά τη διάρκεια της περιόδου υπερημερίας. Η zooplus διατηρεί το δικαίωμα να αξιώσει υψηλότερες αποζημιώσεις λόγω υπερημερίας έναντι αποδείξεων.

Δ. Τιμολόγια

Η zooplus έχει το δικαίωμα να εκδίδει τιμολόγια στον πελάτη ηλεκτρονικά. Τα ηλεκτρονικά τιμολόγια αποστέλλονται στον πελάτη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε μορφή PDF.

Ο τιμολογούμενος φόρος επί των πωλήσεων δεν παρέχει στον πελάτη δικαίωμα μείωσης του φόρου εισροών.

9. Προστασία δεδομένων

Η zooplus αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά την προστασία δεδομένων των πελατών της. Την πολιτική απορρήτου της zooplus μπορείτε να δείτε εδώ.

10. Marketing & Επικοινωνία Πελατών

Εφόσον ο πελάτης υπογράψει συμβόλαιο με την zooplus και για την ολοκλήρωση του συμβολαίου δώσει τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του (E-Mail), η zooplus έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει τη συγκεκριμένη ηλεκτρονική διεύθυνση (διεύθυνση E-Mail) του πελάτη για άμεση διαφήμιση ορισμένων παρόμοιων προϊόντων ή υπηρεσιών.

Ο πελάτης αντίστοιχα έχει το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του για τη χρήση της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (E-Mail) στέλνοντας ένα email στη διεύθυνση service@zooplus.gr, χωρίς πρόσθετο κόστος πέραν του κόστους μετάδοσης που ενδέχεται να προκύψει με βάση τις βασικές χρεώσεις. 

11. Διαχειριστής ηλεκτρονικού καταστήματος

zooplus SE
Sonnenstraße 15 80331 München

Εκπροσωπείται από το Διοικητικό Συμβούλιο:
Geoffroy Lefebvre
Steffen Schüller
Πρόεδρος Εποπτικού Συμβουλίου:
Stefan Goetz

Έδρα της εταιρείας: Μόναχο
Περιφερειακό Δικαστήριο Μονάχου, HRB 273759
ΑΦΜ: EL997181585

12. zooΠόντοι - zooplus Πρόγραμμα Επιβράβευσης

Με την εγγραφή ενός πελάτη και τη δημιουργία ενός λογαριασμού „η zooplus μου“ καθώς και με την πρώτη παραγγελία, ο πελάτης έχει αυτομάτως το δικαίωμα δωρεάν συμμετοχής στο πρόγραμμα Επιβράβευσης της zooplus. Λεπτομέρειες για τους όρους συμμετοχής θα βρείτε εδώ.

Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με την οποία γίνεται η εγγραφή (E-Mail) χρησιμοποιείται από την zooplus για την ενημέρωση του πελάτη για την κατάσταση των zooΠόντων του. Ο πελάτης έχει το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να αντιταχθεί στη χρήση της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (διεύθυνση E-Mail), χωρίς οποιαδήποτε χρέωση πέραν του κόστους μετάδοσης σε βασικές τιμές.

Αποκλεισμός από την πίστωση zooΠόντων

Η zooplus διατηρεί το δικαίωμα να μην πιστώσει zooΠόντους από τις προσφορές συμβάσεων που φαίνεται να υποβάλλονται με σκοπό την εμπορική μεταπώληση των αγαθών.

13. zooplus Relax - Αυτόματες Παραδόσεις

1. Γενικές πληροφορίες

Η zooplus Relax (στο εξής: Συνδρομή) επιτρέπει στους εγγεγραμμένους πελάτες να πραγματοποιούν αυτόματες, τακτικές παραγγελίες για προϊόντα που πληρούν τις προϋποθέσεις της Συνδρομής, χωρίς να απαιτείται επανειλημμένη χειροκίνητη καταχώρηση τους. Από τη Συνδρομή εξαιρούνται τα προσωρινά προωθητικά προϊόντα.

Οι παραγγελίες που έχουν ήδη επιβεβαιωθεί ή εκτελεστεί και περιέχουν κάποιο προϊόν που πληροί τις προϋποθέσεις, μπορούν να μετατραπούν σε Συνδρομή zooplus Relax στο λογαριασμό του πελάτη "Η zooplus μου" στην ενότητα "Παραγγελίες".

Κάθε αυτόματη παραγγελία που πραγματοποιείται στο πλαίσιο μιας Συνδρομής αποτελεί μια δεσμευτική συμφωνία με την zooplus για τη σύναψη σύμβασης πώλησης. Η σύμβαση με την zooplus συνάπτεται μόνο όταν η zooplus αποστέλλει τα παραγγελθέντα προϊόντα στον πελάτη και επιβεβαιώνει την αποστολή στον πελάτη με ένα ακόμη E-mail εντός 5 εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της αυτόματης παραγγελίας (επιβεβαίωση αποστολής). Εάν ο πελάτης δεν λάβει την επιβεβαίωση αποστολής εντός της προαναφερθείσας περιόδου, η σύμβαση με την zooplus δεν συνάπτεται.

Πριν από την εκτέλεση της αυτόματης παραγγελίας, η zooplus θα στείλει στον πελάτη ένα Ε-mail υπενθύμισης που θα του επιτρέπει να ακυρώσει ή να τροποποιήσει την παραγγελία.

2. Έκπτωση στη zooplus Relax

Η zooplus προσφέρει έκπτωση στην κανονική, καθημερινά ενημερωμένη τιμή των προϊόντων, που βρίσκονται στη Συνδρομή. Πληροφορίες σχετικά με το ποσό της έκπτωσης και τα προϊόντα που πληρούν τις προϋποθέσεις για τη Συνδρομή, μπορείτε να βρείτε στη σελίδα "Πληροφορίες Συνδρομής". Η έκπτωση που λαμβάνει ο πελάτης ισχύει για τα προϊόντα της Συνδρομής κατά τη στιγμή της εκτέλεσης της παραγγελίας. Ορισμένες λεπτομέρειες σχετικά με τη Συνδρομή και τα προϊόντα (συμπεριλαμβανομένης της τιμής, της έκπτωσης και της διαθεσιμότητας) ενδέχεται να αλλάξουν με την πάροδο του χρόνου. Κάθε παραγγελία υπόκειται στα τρέχοντα δεδομένα. Η zooplus διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει την έκπτωση της Συνδρομής ανά πάσα στιγμή. Η έκπτωση της Συνδρομής δεν μπορεί να συνδυαστεί με άλλες εκπτώσεις.

3. Διαθεσιμότητα προϊόντων

Εάν το προϊόν που παραγγείλατε δεν είναι διαθέσιμο κατά την προγραμματισμένη ημερομηνία παραγγελίας, η παραγγελία για αυτό το προϊόν θα ακυρωθεί αυτόματα.

4. Διάρκεια ισχύος, τροποποίηση και ακύρωση

Η συνδρομή δεν έχει ελάχιστη διάρκεια ισχύος. Τα διαστήματα μεταξύ των παραδόσεων επιλέγονται ευέλικτα, αλλά πρέπει να διαρκούν τουλάχιστον τρεις (3) και το πολύ δώδεκα (12) εβδομάδες. Οι τροποποιήσεις της συνδρομής, η διακοπή και η ακύρωση της Συνδρομής είναι δυνατές ανά πάσα στιγμή στον λογαριασμό του πελάτη στην ενότητα "Η Συνδρομή μου". Η zooplus μπορεί να τροποποιήσει τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις της Συνδρομής ανά πάσα στιγμή, δημοσιεύοντας τους τροποποιημένους όρους και προϋποθέσεις στη σελίδα zooplus.gr και ενημερώνοντας τον πελάτη εκ των προτέρων για τυχόν σημαντικές αλλαγές. Συνεχίζοντας τη Συνδρομή, ο πελάτης συμφωνεί με αυτές τις αλλαγές. Εάν ο πελάτης δεν συμφωνεί με τις αλλαγές στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, πρέπει ο ίδιος να ακυρώσει τη Συνδρομή. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ακύρωση μιας Συνδρομής μπορείτε να βρείτε εδώ.

5. Μέθοδοι πληρωμής

Τα προϊόντα που παραγγέλλονται στο πλαίσιο της Συνδρομής μπορούν να πληρωθούν μόνο μέσω τραπεζικής κάρτας, αντικαταβολής, PayPal ή άμεσης χρέωσης (Debit Direct). Η πληρωμή μέσω άμεσης χρέωσης, τραπεζικής κάρτας και PayPal υπόκειται στην εγκυρότητα και την πληρότητα των δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στο λογαριασμό του πελάτη.

6. Τελικές διατάξεις

Εάν οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων όρων και προϋποθέσεων στην εκάστοτε ισχύουσα έκδοση αποδειχθεί άκυρη, αναποτελεσματική ή μη εκτελεστή για οποιονδήποτε λόγο, αυτό δεν επηρεάζει την εγκυρότητα και την εκτελεστότητα των υπόλοιπων όρων και προϋποθέσεων.

14. Ηλεκτρονική Επίλυση Διαφορών για καταναλωτές

Η επίσημη ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών είναι διαθέσιμη στο σύνδεσμο www.ec.europa.eu/consumers/odr.

Ορισμένοι έμποροι λιανικής είναι υποχρεωμένοι από το νόμο να συμμετέχουν, αλλά αυτό δεν ισχύει για την περίπτωση της zooplus. Η zooplus δεν είναι ούτε υποχρεωμένη ούτε πρόθυμη να συμμετάσχει σε ένα σύστημα επίλυσης διαφορών.

15. Τελικές διατάξεις

Σε περίπτωση που κάποια διάταξη των Γενικών Όρών Συναλλαγών καταστεί ανενεργή, το συμβόλαιο παραμένει κατά τα άλλα σε ισχύ. Ισχύει το γερμανικό δίκαιο κατ'αποκλεισμό του δικαίου αγοραπωλησίας της Ε.Ε. (CISG). Η επιλογή του εφαρμοστέου δικαίου ισχύει μόνο εφόσον έχει αναιρεθεί, μέσω υποχρεωτικών κανονισμών, η προστασία που παρέχει η χώρα, στην οποία διέμενε ο πελάτης κατά τη χρονική στιγμή της παραγγελίας.

16. Εκτυπώσιμη μορφή των ΓΟΣ

Κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο "Εκτυπώσιμη μορφή των ΓΟΣ" μπορείτε να εκτυπώσετε απευθείας τους ΓΟΣ ή να τους αποθηκεύσετε στον υπολογιστή σας.

Τελευταία αναθεώρηση ΓΟΣ: 13.05.2024