Η δέσμευσή μας για τον πλανήτη

Η δέσμευσή μας για τον πλανήτη

Ως πανευρωπαϊκός online έμπορος λιανικής, λαμβάνουμε πολύ σοβαρά την ευθύνη μας για τον πλανήτη και θέλουμε να συμβάλλουμε ενεργά στην επίτευξη των στόχων για την προστασία του κλίματος σε παγκόσμιο επίπεδο. Επομένως, μετράμε τακτικά το αποτύπωμά μας CO₂ σύμφωνα με τα πρότυπα του Πρωτοκόλλου για τα Αέρια Θερμοκηπίου και αντλούμε μέτρα μέσω των οποίων μπορούμε να αποφύγουμε ή να μειώσουμε τις εκπομπές.

Επιστημονικές μελέτες δείχνουν ότι το online λιανικό εμπόριο μπορεί να έχει μια ευνοϊκή οικολογική ισορροπία όσον αφορά τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, συγκριτικά με τις αγορές σε ένα κατάστημα με τούβλα και κονιάματα. Μια πτυχή του ηλεκτρονικού εμπορίου που συχνά επισημαίνεται ως ιδιαίτερα επιβλαβής για το περιβάλλον είναι ο μεγάλος αριθμός επιστροφών δεμάτων. Στην zooplus, ωστόσο, το ποσοστό επιστροφών είναι σταθερά κάτω από το ένα τοις εκατό, γεγονός που μειώνει σημαντικά τις αντίστοιχες επιπτώσεις στο περιβάλλον.  > Έρευνα

Αποφυγή και μείωση των εκπομπών CO₂

Στην zooplus εργαζόμαστε για τη μείωση των εκπομπών CO₂ σε διάφορους τομείς, όπως για παράδειγμα:

Αποτελεσματικό δίκτυο logisticsΑποτελεσματικό δίκτυο logistics

Με ένα πυκνό δίκτυο αποθηκών σε όλη την Ευρώπη εστιάζουμε σε μικρές αποστάσεις, προκειμένου να εξοικονομούμε εκπομπές στην υλικοτεχνική υποστήριξη μεταφορών. Συνεργαζόμαστε ολοένα και περισσότερο με οικολογικά ευσυνείδητους εταίρους logistics που χρησιμοποιούν ηλεκτρικά οχήματα για παραδόσεις

Οικολογικές λύσεις συσκευασίαςΟικολογικές λύσεις συσκευασίας

Τόσο τα χαρτόκουτα όσο και το υλικό πλήρωσης στα δέματά μας είναι ως επί το πλείστον κατασκευασμένα από ανακυκλωμένα υλικά και μπορούν να ανακυκλωθούν μετά τη χρήση. Επίσης δοκιμάζουμε συνεχώς οικολογικές καινοτομίες προϊόντων για να κάνουμε τη χρήση υλικών ακόμη πιο φιλική προς το περιβάλλον

Τυποποιημένα logisticsΤυποποιημένα logistics

Χρησιμοποιούμε περιορισμένο αριθμό τυπικών μεγεθών δεμάτων που προσαρμόζονται σε ύψος ανάλογα με το περιεχόμενο του δέματος. Αυτό εξοικονομεί υλικό πλήρωσης σε κάθε δέμα και επιτρέπει τη μέγιστη αξιοποίηση των χωρητικοτήτων σε κάθε φορτίο φορτηγού, ώστε να απαιτούνται λιγότερες μεταφορές συνολικά

Περιορισμός των απόβλητων ζωοτροφώνΠεριορισμός των απόβλητων ζωοτροφών

Προσέχουμε να μην παράγουμε περιττά απόβλητα και κυρίως να μην σπαταλάμε πολύτιμες ζωοτροφές. Επομένως, δωρίζουμε τακτικά ζωοτροφές που εξακολουθούν να είναι σε άριστη κατάσταση και πλησιάζουν στην ημερομηνία λήξης τους σε διάφορες φιλοζωικές οργανώσεις

Βιώσιμη διαχείριση των επιστροφώνΒιώσιμη διαχείριση των επιστροφών

Οι επιστροφές των αξεσουάρ μας ανακατασκευάζονται συνήθως για μεταπώληση. Δωρίζουμε προϊόντα που δεν μπορούν να πωληθούν, αλλά εξακολουθούν να είναι χρήσιμα. Όπου είναι δυνατόν, επισκευάζουμε τα κατεστραμμένα προϊόντα αντικαθιστώντας μεμονωμένα εξαρτήματα, αντί να αντικαθιστούμε ολόκληρο το προϊόν

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειαςΑνανεώσιμες πηγές ενέργειας

Η ενεργειακή τροφοδοσία διαφόρων γραφείων και αποθηκών εντός του δικτύου μας καλύπτεται ήδη από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Για παράδειγμα, τα κεντρικά γραφεία μας στο Μόναχο τροφοδοτούνται με 100% πράσινη ηλεκτρική ενέργεια

Αντιστάθμιση εκπομπών CO2

Η zooplus υποστηρίζει διάφορα πιστοποιημένα σχέδια προστασίας του κλίματος για την αντιστάθμιση των εκπομπών που προέρχονται από τις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες. Εκτός από τη συνεχή μείωση των εκπομπών μας, η επένδυση σε κλιματικά προγράμματα αποτελεί σημαντικό μέρος των προσπαθειών μας για τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Τα έργα αυτά διατηρούν ή αφαιρούν CO₂ από την ατμόσφαιρα, μειώνοντας τις συνολικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, ανεξάρτητα από την τοποθεσία.

Δέσμευση της zooplus

Η Δέσμευση της zooplus

Προκειμένου να αποφύγουμε την εκπομπή επιβλαβών αερίων θερμοκηπίου, υποστηρίζουμε π.χ. έργα προστασίας κλίματος που προωθούν την επέκταση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως η αιολική και η υδροηλεκτρική ενέργεια, ή έργα που προστατεύουν τις δασικές περιοχές από την αποψίλωση και διατηρούν έτσι σημαντικές αποθήκες άνθρακα. Στο πλαίσιο των έργων για την απομάκρυνση και αποθήκευση του CO2, η zooplus προωθεί παράλληλα την παραγωγή φυτικού άνθρακα από απόβλητα μπαμπού, τα οποία δεσμεύουν μόνιμα τον άνθρακα. Μάθετε περισσότερα για τη δέσμευσή μας σε μεμονωμένα έργα καθώς και για την πλατφόρμα συνεργατών μας Ceezer εδώ

Εκτός από την συμβολή τους στην άμβλυνση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, όλα τα έργα συμβάλλουν σε έναν ή περισσότερους από τους 17 στόχους για τη βιώσιμη ανάπτυξη που έχουν καταρτιστεί από τα Ηνωμένα Έθνη. Έτσι, σύμφωνα με τα μέτρα προστασίας του κλίματος, δημιουργούνται ταυτόχρονα, για παράδειγμα, βελτιωμένες συνθήκες υγείας ή θέσεις εργασίας για τον τοπικό πληθυσμό.

Όλα τα υποστηριζόμενα έργα είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με διεθνή πρότυπα όπως το Gold Standard, το Plan Vivo και το Puro - τα έργα που βρίσκονται σε πρόωρο στάδιο βρίσκονται τουλάχιστον στο στάδιο της προπιστοποίησης. Αυτά τα ανεξάρτητα πρότυπα διασφαλίζουν ότι τα έργα συμβάλλουν αποδεδειγμένα στην εξάλειψη των εκπομπών CO2 και ελέγχονται τακτικά από τρίτους επιθεωρητές για τις επιπτώσεις τους στο κλίμα.

Συχνές ερωτήσεις σχετικά με την αντιστάθμιση CO₂

Τι είναι η συμβολή στο κλίμα και τι σημαίνει αντιστάθμιση CO₂;

Παρέχεται μια εθελοντική συμβολή στην άμβλυνση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής σε ένα πιστοποιημένο έργο προστασίας του κλίματος που αποδεδειγμένα εξοικονομεί ή αποθηκεύει εκπομπές CO₂ ή τις απομακρύνει από την ατμόσφαιρα. Με αυτόν τον τρόπο, οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα που παράγονται σε μια περιοχή μειώνονται σε άλλο μέρος του κόσμου κι έτσι συνολικά οι εκπομπές αντισταθμίζονται. Η λογική που διέπει την αρχή αυτή είναι ότι είναι ζωτικής σημασίας για την ατμόσφαιρα να εκπέμπονται συνολικά λιγότερα αέρια του θερμοκηπίου και όχι μόνο εκεί όπου αυτό συμβαίνει κυρίως. Εκτός από την αντιστάθμιση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, είναι θεμελιώδους σημασίας η συνεχής αποφυγή και μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

Τι είναι ένα έργο προστασίας του κλίματος;

Τα έργα προστασίας του κλίματος συμβάλλουν στην καταπολέμηση της υπερθέρμανσης του πλανήτη με την αποδεδειγμένη μείωση, αποθήκευση ή απομάκρυνση των αερίων του θερμοκηπίου από την ατμόσφαιρα. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω διαφόρων προσεγγίσεων, όπως η προστασία των δασών, η αναδάσωση ή η επέκταση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Τα έργα πρέπει να πληρούν διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα και πιστοποιούνται και ελέγχονται σύμφωνα με αυστηρά κριτήρια, όπως για παράδειγμα το Gold Standard. Αυτό διασφαλίζει και επιβεβαιώνει τακτικά τον αντίκτυπο των έργων στην προστασία του κλίματος.

Είναι πολύ σημαντικό τα έργα αυτά να δημιουργούν πρόσθετα μέτρα προστασίας του κλίματος, τα οποία χωρίς αυτά δεν θα υπήρχαν. Επιπλέον, η συμβολή στη μείωση του CO₂ στην ατμόσφαιρα πρέπει να είναι σαφώς μετρήσιμη. Κάθε έργο πρέπει επίσης να εγγυάται ότι οι εκπομπές CO₂ που θα εξοικονομηθούν θα χρησιμοποιηθούν μόνο μία φορά για αντιστάθμιση και ότι τα αντίστοιχα πιστοποιητικά θα αποσυρθούν μέσω επίσημων μητρώων.

Γιατί πρέπει να αντισταθμίζονται οι εκπομπές CO₂;

Ιδανικά, οι εκπομπές θα πρέπει να προλαμβάνονται, για παράδειγμα με τη μετάβαση από τα ορυκτά καύσιμα στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην παροχή ηλεκτρικής ενέργειας. Όταν δεν είναι εφικτή η πλήρης αποφυγή των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, θα πρέπει τουλάχιστον να μειώνονται όσο το δυνατόν περισσότερο: Για παράδειγμα, αντί να αποστέλλεται ένα μισογεμάτο φορτηγό σε δύο διαδοχικές ημέρες, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ένα πλήρως φορτωμένο φορτηγό τη δεύτερη ημέρα. Δεδομένου ότι συνήθως δεν είναι δυνατόν να αποφευχθούν άμεσα όλες οι εκπομπές, είναι λογικό να αντισταθμίζονται οι υπόλοιπες εκπομπές.

Πώς η zooplus γνωρίζει τα έργα αυτά μειώνουν πραγματικά τις εκπομπές CO₂

Τα έργα πρόληψης εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα πιστοποιούνται σύμφωνα με κορυφαία πρότυπα της αγοράς, όπως το Gold Standard, και επαληθεύονται ανά τακτικά χρονικά διαστήματα από εξωτερικά τρίτα μέρη. Αυτό διασφαλίζει ότι τόσο η ανάπτυξη όσο και η συντήρηση των έργων λειτουργούν αξιόπιστα και ότι τα έργα επιτυγχάνουν την υποσχόμενη εξοικονόμηση εκπομπών. Τα έργα που αποσκοπούν στην απομάκρυνση του διοξειδίου του άνθρακα, τα οποία συχνά χρησιμοποιούν πολύ νέες τεχνολογίες, βρίσκονται ήδη στο στάδιο της προπιστοποίησης με ένα από τα διεθνή πρότυπα.