Πληροφορίες - Πράξη για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (Digital Services Act)

Εάν και στο βαθμό που η zooplus SE, Sonnenstraße 15, 80331 Μόναχο, Γερμανία ("zooplus") παρέχει υπηρεσίες διαμεσολάβησης όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 3 (ζ) του Κανονισμού (ΕΕ) 2022/2065 («πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες») ισχύουν οι ακόλουθες πληροφορίες:

Ενιαίο Σημείο Επαφής για αρχές:

Σύμφωνα με το άρθρο 11, η zooplus έχει ορίσει την ακόλουθη διεύθυνση email ως το μοναδικό σημείο επαφής για άμεση επικοινωνία με τις αρχές των κρατών μελών, την Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ψηφιακών Υπηρεσιών σε σχέση με την εφαρμογή της πράξης για τις ψηφιακές υπηρεσίες: κάντε κλικ εδώ ή επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση: DigitalServicesActSPC@zooplus.com.

Όταν στέλνετε email στη διεύθυνση DigitalServicesActSPC@zooplus.com, συμπεριλάβετε το πλήρες όνομά σας και το όνομα της αρχής για λογαριασμό της οποίας επικοινωνείτε μαζί μας. Θα χρειαστούμε επίσης μια διεύθυνση email για να επικοινωνήσουμε μαζί σας, η οποία θα πρέπει να σχετίζεται με την αρμόδια αρχή της ΕΕ.

Αυτό το σημείο επαφής προορίζεται μόνο για τις αρχές.

Οι επικοινωνίες με αυτήν τη διεύθυνση email μπορούν να είναι στη γερμανική και αγγλική γλώσσα, αλλά εάν είναι απαραίτητο, θα συνεργαστούμε μαζί σας για να διευκολύνουμε την επικοινωνία σε άλλη γλώσσα. Εάν δεν επικοινωνείτε μαζί μας για λογαριασμό μιας αρχής, αναζητήστε το σωστό σημείο επαφής στην ενότητα επικοινωνίας μας (https://support.zooplus.gr/el/support/home) ή παρακάτω, εάν είστε αποδέκτης της υπηρεσίας της zooplus.

Ενιαίο Σημείο Επαφής για αποδέκτες της υπηρεσίας:

Σύμφωνα με το άρθρο 12 της πράξης για τις ψηφιακές υπηρεσίες, η zooplus έχει ορίσει την ακόλουθη διεύθυνση email ως το μοναδικό σημείο επαφής για άμεση επικοινωνία για τους αποδέκτες της υπηρεσίας: κάντε κλικ εδώ ή επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση: DigitalServicesActSPC@zooplus.com.

Όταν στέλνετε email στη διεύθυνση DigitalServicesActSPC@zooplus.com, συμπεριλάβετε το πλήρες όνομά σας και το όνομα της υπηρεσίας που είστε αποδέκτης. Θα χρειαστούμε επίσης μια διεύθυνση email για να επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Αυτό το σημείο επαφής προορίζεται μόνο για τους αποδέκτες της υπηρεσίας.

Οι επικοινωνίες με αυτήν τη διεύθυνση email μπορούν να είναι στη γερμανική και αγγλική γλώσσα, αλλά εάν είναι απαραίτητο, θα συνεργαστούμε μαζί σας για να διευκολύνουμε την επικοινωνία σε άλλη γλώσσα. Εάν δεν επικοινωνείτε μαζί μας ως αποδέκτης της υπηρεσίας, αναζητήστε το σωστό σημείο επαφής στην ενότητα επικοινωνίας μας (https://support.zooplus.gr/el/support/home).

Νόμιμος Εκπρόσωπος

Οι νόμιμοι εκπρόσωποι της zooplus σύμφωνα με το άρθρο 13 είναι:

Geoffroy Lefebvre

Steffen Schüller

zooplus SE, Sonnenstraße 15, 80331 Μόναχο, Γερμανία

service@zooplus.gr

+49 89 211 29 211 (Δευτέρα έως Παρασκευή 8:00 – 19:00, Σάββατο 8:00 – 14:00)

Αναφορές και πληροφορίες για τους κατά μέσο όρο μηνιαίους ενεργούς αποδέκτες

Μόλις η zooplus δημοσιεύσει εκθέσεις σύμφωνα με το άρθρο 15 της πράξης για τις ψηφιακές υπηρεσίες, αυτές θα είναι διαθέσιμες εδώ.

Ανακοίνωση και Μηχανισμός Δράσης

Εάν θέλετε να μας ειδοποιήσετε για την παρουσία στην υπηρεσία μας συγκεκριμένων στοιχείων πληροφοριών που θεωρείτε παράνομο περιεχόμενο, χρησιμοποιήστε τη φόρμα που διατίθεται εδώ και συμπεριλάβετε τα ακόλουθα:

(α) επαρκώς τεκμηριωμένη εξήγηση των λόγων για τους οποίους ισχυρίζεστε ότι οι εν λόγω πληροφορίες είναι παράνομο περιεχόμενο· (β) σαφή ένδειξη της ακριβούς ηλεκτρονικής τοποθεσίας αυτών των πληροφοριών, όπως η ακριβής διεύθυνση URL ή διευθύνσεις URL, και, όπου χρειάζεται, πρόσθετες πληροφορίες που επιτρέπουν την αναγνώριση του παράνομου περιεχομένου προσαρμοσμένο στον τύπο του περιεχομένου και στο συγκεκριμένο τύπο υπηρεσίας φιλοξενίας· (γ) το όνομα και τη διεύθυνση email του ατόμου ή της οντότητας που υποβάλλει την ειδοποίηση, εκτός από την περίπτωση πληροφοριών που θεωρείται ότι ενέχουν ένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στα άρθρα 3 έως 7 της Οδηγίας 2011/93/ΕΕ (https://eur -lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011L0093)· (δ) τη δήλωση που επιβεβαιώνει την καλή τη πίστη του ατόμου ή της οντότητας που υποβάλλει την ειδοποίηση ότι οι πληροφορίες και οι ισχυρισμοί που περιέχονται σε αυτήν είναι ακριβείς και πλήρεις.

Εάν και στον βαθμό που οι υπηρεσίες της zooplus πληρούν τις προϋποθέσεις ως εκείνες μιας «διαδικτυακής πλατφόρμας», όπως ορίζεται στο άρθρο 3 (i) της πράξης για τις ψηφιακές υπηρεσίες, ισχύουν επιπλέον οι ακόλουθες πληροφορίες:

Εσωτερικό Σύστημα Διαχείρισης Παραπόνων

Εάν θέλετε να υποβάλετε καταγγελία κατά της απόφασης που έλαβε η zooplus μετά τη λήψη μιας ειδοποίησης ή κατά των ακόλουθων αποφάσεων που ελήφθησαν από τη zooplus, με την αιτιολογία ότι οι πληροφορίες που παρέχετε αποτελούν παράνομο περιεχόμενο ή είναι ασυμβίβαστες με τους όρους και τις προϋποθέσεις της zooplus:

(α) αποφάσεις για κατάργηση ή απενεργοποίηση της πρόσβασης ή περιορισμό της ορατότητας των πληροφοριών·

(β) αποφάσεις για αναστολή ή διακοπή της παροχής της υπηρεσίας, εν όλω ή εν μέρει, σε εσάς·

(γ) αποφάσεις για την αναστολή ή τον τερματισμό του λογαριασμού σας·

(δ) αποφάσεις για αναστολή, τερματισμό ή άλλως περιορισμό της δυνατότητας δημιουργίας εσόδων από πληροφορίες που παρέχονται από εσάς

παρακαλούμε χρησιμοποιήστε την παρακάτω φόρμα: [link]

Η καταγγελία μπορεί να υποβληθεί εντός προθεσμίας έξι μηνών από τη λήψη της απόφασης της zooplus δωρεάν.

Εξωδικαστική επίλυση διαφορών

Εάν είστε αποδέκτης των υπηρεσιών της zooplus ως διαδικτυακής πλατφόρμας (όπως ορίζεται στην πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες), συμπεριλαμβανομένων ιδιωτών ή οντοτήτων που έχουν υποβάλει ειδοποιήσεις, οι οποίες απευθύνονται στις αποφάσεις που αναφέρονται στην παραπάνω παράγραφο «Εσωτερικό Σύστημα Διαβίβασης Παραπόνων», δικαιούστε να επιλέξετε οποιοδήποτε όργανο εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών που έχει πιστοποιηθεί σύμφωνα με το άρθ. 21 (3) για την επίλυση διαφορών που σχετίζονται με αυτές τις αποφάσεις, συμπεριλαμβανομένων των καταγγελιών που δεν έχουν επιλυθεί μέσω του εσωτερικού συστήματος διεκπεραίωσης παραπόνων που αναφέρεται στην παραπάνω παράγραφο.