Πολιτική Απορρήτου - Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών

1. Εξυπηρέτηση πελατών

1.1 Αντικείμενο και Σκοπός της Επεξεργασίας Δεδομένων

Αγαπητοί πελάτες της zooplus, αγαπητοί επισκέπτες της ιστοσελίδας μας, η προστασία των προσωπικών δεδομένων σας αποτελεί για εμάς πρωταρχικό ζήτημα. Με την ακόλουθη δήλωση σας ενημερώνουμε ποια προσωπικά δεδομένα σας συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε όσον αφορά τη χρήση των Υπηρεσιών Εξυπηρέτησης Πελατών. Υπεύθυνη για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων μέσω της ιστοσελίδας είναι η zooplus AG (εφεξής: zooplus), η οποία εδρεύει στη διεύθυνση Sonnenstraße 15, 80331 Μόναχο. Mε τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων της zooplus μπορείτε να επικοινωνείτε μέσω e-mail στη διεύθυνση ph@hwdata.de.

Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας χρησιμοποιώντας τη διαθέσιμη φόρμα επικοινωνίας. Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα που συλλέγουμε εδώ αποκλειστικά για να απαντήσουμε στις ερωτήσεις και τα αιτήματά σας, και να μπορέσουμε εν συνεχεία να επικοινωνήσουμε μαζί σας. Ταυτόχρονα, τα δεδομένα χρησιμοποιούνται για την αντιστοίχιση με το προφίλ σας, εάν μας παρέχετε τον προσωπικό σας αριθμό πελάτη.

Νομική βάση για εγγεγραμμένους πελάτες: άρθρο 6 παρ. 1 εδάφιο β) του GDPR.

Νομική βάση για ενδιαφερόμενους χωρίς υφιστάμενο λογαριασμό χρήστη: άρθρο 6 παρ. 1 εδάφιο στ) του GDPR.

Οποιοδήποτε περιεχόμενο της συνομιλίας μας θα καταγραφεί σε περίπτωση συναίνεσής σας (άρθρο 6 παράγραφος 1 εδάφιο α) του GDPR και θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για:

α) εκπαιδευτικούς σκοπούς

β) ποιοτικό έλεγχο ή

γ) σκοπούς τεκμηρίωσης των συμβάσεων.

1.2 Παραλήπτης και Διάρκεια της Επεξεργασίας Δεδομένων

Τα δεδομένα δεν διαβιβάζονται σε τρίτους. Για την επεξεργασία και ολοκλήρωση των αιτημάτων σας συνεργαζόμαστε ωστόσο με εξειδικευμένους παροχείς υπηρεσιών (πάροχοι υπηρεσιών στον τομέα της εξυπηρέτησης πελατών) που επεξεργάζονται τα σχετικά δεδομένα σύμφωνα με τις οδηγίες μας και βάσει μιας συνολικής σύμβασης περί επεξεργασίας εντολών (ή βάσει τυποποιημένων συμβατικών ρητρών της ΕΕ).

Πρόγραμμα Εξυπηρέτησης Πελατών

Σε αυτούς τους παρόχους ανήκει και η εταιρεία Freshworks, Inc..

Τα δεδομένα διαγράφονται αυτόματα, μόλις ολοκληρώσουμε πλήρως την επεξεργασία του αιτήματός σας και/ή απαντήσουμε, αλλά το αργότερο μετά από 12 μήνες. Εάν είστε πελάτης μας, αποθηκεύουμε αυτά τα δεδομένα για όσο διάστημα ο προσωπικός λογαριασμός σας („η zooplus μου“) είναι εν ισχύ. Η παροχή των ανωτέρω αναφερόμενων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δεν απαιτείται ούτε βάσει νόμου ούτε βάσει σύμβασης. Ωστόσο, δεν είναι δυνατή μ.ά. η επεξεργασία των αιτημάτων σας χωρίς τα δεδομένα αυτά.

2. Τα δικαιώματά σας

Έχετε το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να ζητήσετε επιβεβαίωση από την zooplus, εάν επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας, καθώς και να ενημερωθείτε ποια είναι αυτά τα προσωπικά δεδομένα. Έχετε επίσης το δικαίωμα διόρθωσης, διαγραφής και περιορισμού της επεξεργασίας δεδομένων, καθώς και το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να αντιταχθείτε στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία δεδομένων ή να ζητήσετε τη μεταφορά δεδομένων.

Εάν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες, επιθυμείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία δεδομένων ή επιθυμείτε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία δεδομένων, παρακαλούμε στείλτε ένα e-mail στον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων της zooplus ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση service@zooplus.gr. Επιπλέον, όταν παραβιάζεται το ιδιωτικό απόρρητο, έχετε το δικαίωμα να υποβάλλετε παράπονο στην αρμόδια εποπτική αρχή.

3. Πληροφορίες σχετικά με το Δικαίωμα Αντίταξης

Σύμφωνα με το άρθρο 21 του GDPR, έχετε το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, για λόγους που προκύπτουν από την ιδιαίτερη κατάστασή σας, μ.ά. βάσει του άρθρου 6 παρ. 1 εδάφιο ε) ή στ) του GDPR. Θα σταματήσουμε να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, εκτός αν μπορούμε να αποδείξουμε επιτακτικούς νόμιμους λόγους για την επεξεργασία που υπερκαλύπτουν τα συμφέροντα, τα δικαιώματα και τις ελευθερίες σας ή αν η επεξεργασία χρησιμεύει για την προβολή, την άσκηση ή την υπεράσπιση νομικών αξιώσεων. Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε το δικαίωμα αντίταξης, αρκεί να μας αποστείλετε ένα e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση service@zooplus.gr