Διάθεση Μπαταριών

Οδηγία Σχετικά με τη Διάθεση Χρησιμοποιημένων Μπαταριών

Η ακόλουθη οδηγία απευθύνεται σε όσους χρησιμοποιούν μπαταρίες ή προϊόντα με ενσωματωμένες μπαταρίες, και δεν μεταπωλούν πλέον στη μορφή παράδοσης (τελικοί χρήστες):

1. Δωρεάν απόσυρση χρησιμοποιημένων μπαταριών

Η διάθεση των μπαταριών στα οικιακά απορρίμματα δεν επιτρέπεται. Για την επιστροφή χρησιμοποιημένων μπαταριών είστε νομικά υποχρεωμένοι, ώστε να μπορεί να διασφαλισθεί η σωστή διάθεση. Μπορείτε να διαθέσετε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες σε ένα κοινοτικό σημείο συλλογής ή στην κατά τόπους αγορά. Επίσης, ως διανομείς μπαταριών είμαστε υποχρεωμένοι να λάβουμε πίσω χρησιμοποιημένες μπαταρίες, όπου η υποχρέωση απόσυρσης μπαταριών αυτού του τύπου περιορίζεται, τις οποίες εισάγουμε ή έχουμε εισάγει ως νέες μπαταρίες στα προϊόντα μας. Χρησιμοποιημένες μπαταρίες του προαναφερθέντος τύπου μπορείτε, ως εκ τούτου, είτε να τις επιστρέψετε πίσω σε μας με επαρκές κόστος ταχυδρόμησης είτε να τις δώσετε δωρεάν απευθείας στην αποθήκη αποστολής μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

zooplus SE

c/o Dirks Consumer Logistics GmbH

Wroclawska 36,PL-50020 Zorawina

Poland

2. Σημασία των συμβόλων της μπαταρίας

Μπαταρίες

Οι μπαταρίες έχουν το σύμβολο ενός διαγραμμένου κάδου απορριμάτων (δείτε παρακάτω). Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι οι μπαταρίες δεν πρέπει να διατίθενται στα οικιακά απορρίμματα. Σε μπαταρίες που περιέχουν περισσότερο από 0,0005 τοις εκατό υδράργυρο, περισσότερο από 0,002 τοις εκατό κάδμιο ή περισσότερο από 0,004 τοις εκατό μόλυβδο, βρίσκεται κάτω από το σύμβολο του κάδου απορριμάτων, η χημική ονομασία της εκάστοτε επιβλαβούς ουσίας που έχει χρησιμοποιηθεί - όπου "Cd" σημαίνει κάδμιο, "Pb" μόλυβδο και "Hg" υδράργυρο.

Διάθεση των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών

Το σήμα " διαγραμμένο δοχείο απορριμάτων" σημαίνει: οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές δεν πρέπει να διατίθενται στα οικιακά απορρίμματα. Μπορείτε να δώσετε τις παλιές συσκευές δωρεάν σε ένα από τα κοινοτικά σημεία συλλογής. Μπορείτε επίσης να επιστρέψετε παλιές συσκευές, που μπορούν να αποσταλούν σε πακέτο, από ιδιωτικά νοικοκυριά. Για το σκοπό αυτό, έχουμε στη διάθεσή σας δωρεάν μια ετικέτα επιστροφής, την οποία μπορείτε να ζητήσετε μέσω e-mail στη διεύθυνση service@zooplus.gr. Δώστε προσοχή σε μια κανονική συσκευασία αποστολής, ώστε να αποφεύγεται όσο το δυνατό η θραύση και να μπορεί να αποκλειστεί μια μηχανική συμπίεση ή θραύση. Παρακαλούμε σημειώστε ότι είμαστε υποχρεωμένοι να λάβουμε πίσω μόνο παλιές συσκευές με μήκος ακμών περίπου 25cm, εάν αποκτήσετε σε μας ένα προϊόν του ίδιου τύπου συσκευής, που εκτελεί ουσιαστικά τις ίδιες λειτουργίες. Η αποδοχή των παλιών συσκευών μπορεί να απορριφθεί, εάν υπάρχει κίνδυνος για την υγεία και την ασφάλεια των ανθρώπων λόγω μόλυνσης. Για τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων πρέπει να φροντίσετε με δική σας ευθύνη. Χρησιμοποιημένες μπαταρίες και συσσωρευτές, οι οποίοι δεν περικλείονται από την παλιά συσκευή, πρέπει να διαχωρίζονται πριν την παράδοση.

Οδηγία σχετικά με τους κανονισμούς συσκευασίας

Φυσικά ανταποκρινόμαστε στις υποχρεώσεις του κανονισμού συσκευασίας και για το σκοπό αυτό, αναθέσαμε το έργο αυτό σε μια αρμόδια εταιρεία διαχείρισης απορριµµάτων.