Όροι & Προϋποθέσεις του Προγράμματος Εξοικονόμησης zooplus

Για το Πρόγραμμα Εξοικονόμησης της zooplus, ισχύουν οι παρακάτω όροι και προϋποθέσεις, που εφαρμόζονται μεταξύ πελατών και της zooplus SE ("zooplus"), σύμφωνα με την έκδοση που ισχύει κατά τη στιγμή της σύναψης της σύμβασης.

  • 1. Συμμετοχή

    Μόνο υπάρχοντες πελάτες δικαιοπρακτικής ικανότητας του ηλεκτρονικού καταστήματος www.zooplus.gr („Online-Shop“), που επιλέγονται από την zooplus δικαιούνται να συμμετέχουν. Οι πελάτες υποχρεούνται να έχουν ελληνική διεύθυνση παράδοσης των προϊόντων τους. Κατά την εγγραφή οι πελάτες είναι υπεύθυνοι για την αλήθεια και ακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων. Ο πελάτης φέρει την υποχρέωση να αντιμετωπίζει με εμπιστευτικό τρόπο τα προσωπικά στοιχεία σύνδεσης και να μην τα ανακοινώνει σε αναρμόδιους τρίτους.

    Οι πελάτες δεν έχουν αυτόματο δικαίωμα συμμετοχής. Η επιλογή είναι αποκλειστικά στη διακριτική ευχέρεια της zooplus.

*ΣΤΛ = Συνιστώμενη Τιμή Λιανικής Πώλησης ** Βάσει προϋποθέσεων
"Πριν" = Η χαμηλότερη τιμή του προϊόντος εντός των τελευταίων 30 ημερών.

Παράδοση

  • DPD

Ασφάλεια

Ακολουθήστε μας

  • Google Play Badge
  • App store badge