Όροι & Προϋποθέσεις του Προγράμματος Εξοικονόμησης zooplus

Για το Πρόγραμμα Εξοικονόμησης της zooplus, ισχύουν οι παρακάτω όροι και προϋποθέσεις, που εφαρμόζονται μεταξύ πελατών και της zooplus SE ("zooplus"), σύμφωνα με την έκδοση που ισχύει κατά τη στιγμή της σύναψης της σύμβασης.

 • 1. Συμμετοχή

 • 2. Σύναψη σύμβασης

 • 3. Πρόγραμμα Εξοικονόμησης της zooplus

 • 4. Δικαίωμα ανάκλησης

 • 5. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

 • 6. Ακύρωση

 • 7. Τροποποίηση των όρων της σύμβασης

 • 8. Διαχειριστής

 • 9. Ομάδα Εξυπηρέτησης Πελατών

 • 10. Τελική Διάταξη

 • 11. Εκτύπωση των όρων συμμετοχής