Όροι & Προϋποθέσεις του Προγράμματος Εξοικονόμησης zooplus

Για το Πρόγραμμα Εξοικονόμησης της zooplus, ισχύουν οι παρακάτω όροι και προϋποθέσεις, που εφαρμόζονται μεταξύ πελατών και της zooplus SE ("zooplus"), σύμφωνα με την έκδοση που ισχύει κατά τη στιγμή της σύναψης της σύμβασης.

1. Συμμετοχή

Μόνο υπάρχοντες πελάτες δικαιοπρακτικής ικανότητας του ηλεκτρονικού καταστήματος www.zooplus.gr („Online-Shop“), που επιλέγονται από την zooplus δικαιούνται να συμμετέχουν. Οι πελάτες υποχρεούνται να έχουν ελληνική διεύθυνση παράδοσης των προϊόντων τους. Κατά την εγγραφή οι πελάτες είναι υπεύθυνοι για την αλήθεια και ακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων. Ο πελάτης φέρει την υποχρέωση να αντιμετωπίζει με εμπιστευτικό τρόπο τα προσωπικά στοιχεία σύνδεσης και να μην τα ανακοινώνει σε αναρμόδιους τρίτους.

Οι πελάτες δεν έχουν αυτόματο δικαίωμα συμμετοχής. Η επιλογή είναι αποκλειστικά στη διακριτική ευχέρεια της zooplus.

2. Σύναψη σύμβασης

Η προβολή του Προγράμματος Εξοικονόμησης της zooplus στον επιλεγμένο πελάτη στο πεδίο "Προεπισκόπηση" δεν είναι δεσμευτική. Μόνο αφού ο πελάτης επιλέξει ένα προσφερόμενο πρόγραμμα και κάνει κλικ στο πεδίο "Αγορά", γίνεται μια δεσμευτική προσφορά. Ο πελάτης θα λάβει μια επιβεβαίωση της λήψης της παραγγελίας μαζί με το επιλεγμένο πρόγραμμα εξοικονόμησης μέσω email (επιβεβαίωση της παραγγελίας). Η επιβεβαίωση της παραγγελίας δεν αποτελεί αποδοχή της προσφοράς.

Η σύμβαση με την zooplus ολοκληρώνεται όταν η zooplus αποδεχτεί την προσφορά του πελάτη στέλνοντας του μέσω email το πρόγραμμα εξοικονόμησης που έχει παραγγείλει, και επιβεβαιώνοντας την αποστολή με δεύτερο email (επιβεβαίωση αποστολής). Σε περίπτωση που γίνει πληρωμή πριν την παράδοση, η σύμβαση τίθεται σε ισχύ με την αποστολή των πληροφοριών πληρωμής. Οι συγκεκριμένες πληροφορίες πληρωμής αποστέλλονται στον πελάτη εντός 24 ωρών από την υποβολή της παραγγελίας. 

3. Πρόγραμμα Εξοικονόμησης της zooplus

3.1 Γενικά

Το Πρόγραμμα Εξοικονόμησης είναι ένα εκπτωτικό πρόγραμμα που υπόκειται σε χρέωση και μπορεί να συναφθεί μόνο σε συνδυασμό με την αγορά προϊόντων. Με την αγορά ενός προγράμματος εξοικονόμησης, ο πελάτης λαμβάνει μια ορισμένη βασική έκπτωση στις παραγγελίες του στο ηλεκτρονικό κατάστημα zooplus.gr εντός της περιόδου που καθορίζεται από το πρόγραμμα εξοικονόμησης. Ανάλογα με το επιλεγμένο πρόγραμμα εξοικονόμησης, ο πελάτης λαμβάνει επίσης μια σταθερή έκπτωση σε επιλεγμένες ομάδες προϊόντων ή μάρκες (τη λεγόμενη έκπτωση premium) εντός της περιόδου που καθορίζεται στο πρόγραμμα εξοικονόμησης. Η βασική έκπτωση δεν προστίθεται στη σταθερή έκπτωση premium σε επιλεγμένες ομάδες προϊόντων ή μάρκες.

Το Πρόγραμμα Εξοικονόμησης απευθύνεται αποκλειστικά σε ιδιώτες πελάτες για την κάλυψη των προσωπικών τους αναγκών. Ως εκ τούτου, ο πελάτης μπορεί να αγοράσει με το πρόγραμμα εξοικονόμησης, προϊόντα αξίας έως 3.000 ευρώ (χωρίς έξοδα παράδοσης και αποστολής και πριν από την αφαίρεση τυχόν εκπτώσεων) ετησίως. Η χρήση για εμπορικούς σκοπούς δεν επιτρέπεται. Η zooplus διατηρεί το δικαίωμα να μην αποδέχεται συμβατικές προσφορές που φαίνεται να γίνονται με σκοπό την εμπορική μεταπώληση αγαθών.

Το επιλεγμένο Πρόγραμμα Εξοικονόμησης ισχύει μόνο για τον λογαριασμό πελάτη της zooplus για τον οποίο παραγγέλθηκε. Το πρόγραμμα εξοικονόμησης δεν μπορεί να μεταφερθεί σε άλλο λογαριασμό πελάτη. Ανά λογαριασμό πελάτη μπορεί να συναφθεί μόνο ένα πρόγραμμα εξοικονόμησης.

3.2 Έκπτωση, Αποκλεισμός από Εκπτώσεις

Ανάλογα με το πρόγραμμα εξοικονόμησης, το ποσό της έκπτωσης αφαιρείται αυτόματα από το συνολικό ποσό της παραγγελίας στον online κατάστημα. Η αφαίρεση του ποσού πραγματοποιείται πριν τον υπολογισμό του κόστους παράδοσης και αποστολής.

Το πρόγραμμα εξοικονόμησης δε μπορεί να συνδυαστεί με άλλες εκπτώσεις που ενδέχεται να ισχύουν για το συγκεκριμένο λογαριασμό πελάτη.

Δεν είναι δυνατή η πληρωμή σε μετρητά του ποσού της έκπτωσης.

Από την έκπτωση αφαιρούνται τα προϊόντα που φέρουν την αντίστοιχη ένδειξη. Η zooplus διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείει χωρίς αιτιολόγηση συγκεκριμένα προϊόντα από την εφαρμογή έκπτωσης μέσου ενός προγράμματος εξοικονόμησης.

3.3 Χρονική Διάρκεια Ισχύος

Η χρονική διάρκεια ισχύος εξαρτάται από την επιλεγμένη παραλλαγή του προγράμματος εξοικονόμησης και το πρόγραμμα εξοικονόμησης λήγει αυτόματα με την παρέλευση της χρονικής διάρκειας ισχύος. Ο πελάτης θα ενημερωθεί για τη λήξη του υπάρχοντος προγράμματος εξοικονόμησης στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλώσει κατά την παραγγελία του προγράμματος εξοικονόμησης το νωρίτερο 42 ημέρες πριν από τη λήξη του υπάρχοντος προγράμματος εξοικονόμησης, καθώς και την ημέρα λήξης του υπάρχοντος προγράμματος εξοικονόμησης. Η επέκταση του προγράμματος εξοικονόμησης είναι δυνατή μόνο αν έχει προηγουμένως προσφερθεί στον πελάτη από την zooplus. Ο πελάτης δεν δικαιούται να εγείρει γι’ αυτό τυχόν αξιώσεις.

3.4 Τιμές και Έξοδα Αποστολής

Ισχύουν οι τιμές κατά τη στιγμή της παραγγελίας. Οι τιμές περιλαμβάνουν το νόμιμο ΦΠΑ. Για την παραγγελία ενός προγράμματος εξοικονόμησης δεν υπάρχουν έξοδα αποστολής και παράδοσης.

3.5 Πληρωμή, Λήξη, Καθυστέρηση

Για την αγορά ενός προγράμματος εξοικονόμησης ισχύει ο ίδιος τρόπος πληρωμής, που επιλέχθηκε για την πληρωμή της παραγγελίας.

Η πληρωμή ενός προγράμματος εξοικονόμησης μπορεί επομένως να γίνει μέσω τραπεζικής κατάθεσης, PayPal ή πιστωτικής κάρτας. Η zooplus επιφυλάσσεται του δικαιώματός της, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, να κάνει δεκτούς μόνο συγκεκριμένους τρόπους πληρωμής.

  • Πληρωμή μέσω τραπεζικής κατάθεσης

Εάν επιλέξετε να πληρώσετε μέσω τραπεζικής κατάθεσης, η χρέωση θα πραγματοποιηθεί εντός μιας εβδομάδας από την αποστολή του προγράμματος εξοικονόμησης. Σε περίπτωση που η τραπεζική κατάθεση επιφέρει τέλη διεκπεραίωσης, η zooplus διατηρεί το δικαίωμα να μεταφέρει αυτό το κόστος στον πελάτη. Αυτό ισχύει κυρίως για τις περιπτώσεις χρεώσεων εξαιτίας ανεπαρκούς τραπεζικού κεφαλαίου.

  • Πληρωμή με πιστωτική κάρτα

Εάν επιλέξετε να πληρώσετε με πιστωτική κάρτα, η χρέωση θα πραγματοποιηθεί εντός μιας εβδομάδας από την αποστολή του προγράμματος εξοικονόμησης.

  • Πληρωμή εντός 14 ημερών

Σε περίπτωση πληρωμής με τιμολόγιο, ο πελάτης υποχρεούται να καταβάλει το ποσό του τιμολογίου εντός 14 ημερών από την ημέρα παραλαβής του προγράμματος εξοικονόμησης. Ουσιαστικής σημασίας είναι η παραλαβή της πληρωμής από την zooplus.

  • Προπληρωμή

Με τη συγκεκριμένη μέθοδο, η πληρωμή του ποσού πρέπει να γίνει μετά τη λήψη των στοιχείων πληρωμής και εντός 7 ημερών από την παραλαβή τους, με τραπεζική μεταφορά στον παρακάτω αναφερόμενο λογαριασμό. Αποφασιστικής σημασίας είναι η πίστωση του ποσού στο λογαριασμό της zooplus. Εάν η πληρωμή δεν ολοκληρωθεί εντός 7 ημερών, η παραγγελία του πελάτη ακυρώνεται αυτομάτως.

Σε περίπτωση καθυστέρησης της πληρωμής, η zooplus έχει το δικαίωμα επιβολής προστίμου για τη μη εμπρόθεσμη εκπλήρωση της υποχρέωσης. Ο πελάτης υποχρεούται να αποδείξει ότι δεν υπέστη καμία ή ελάχιστη ζημιά.

Τραπεζικός λογαριασμός:

zooplus SE  


Commerzbank München
IBAN: DE64 7004 0041 0211 4411 01
SWIFT (BIC): COBADEFF700

Παρακαλούμε διαβάστε την Πολιτική Απορρήτου καθώς και τους Όρους και Προϋποθέσεις Πληρωμών.

3.6 Πληροφορίες για το πρόγραμμα εξοικονόμησης

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να βρείτε πληροφορίες για το πρόγραμμα εξοικονόμησης στο πεδίο "Η zooplus μου".

4. Δικαίωμα ανάκλησης

Πελάτες, οι οποίοι είναι καταναλωτές, έχουν δικαίωμα ακύρωσης εντός 14 ημερών. Ως καταναλωτής θεωρείται κάθε φυσικό πρόσωπο, το οποίο διενεργεί νόμιμες συναλλαγές για σκοπούς που δεν μπορούν να αποδοθούν ούτε σε εμπορικές δραστηριότητες, αλλά ούτε και σε δραστηριότητες σε πλαίσιο επαγγελματικής αυτοαπασχόλησης. Σχετικά με το σε ποιες περιπτώσεις ισχύει το δικαίωμα ακύρωσης και σε ποιες όχι ισχύουν οι ακόλουθοι κανόνες. Σε περίπτωση επί πλέον ερωτήσεων σχετικά με την ακύρωση μπορείτε να απευθυνθείτε στην ομάδα εξυπηρέτησης πελατών της zooplus.

Δικαίωμα Ανάκλησης

Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε το συμβόλαιο εντός 14 ημερών, χωρίς να χρειάζεται να αναφέρετε τους λόγους. Η περίοδος της ανάκλησης ξεκινά με τη λήψη της ενημέρωσης σε γραπτή μορφή, αλλά όχι πριν από την ολοκλήρωση της σύμβασης και όχι πριν από την εκπλήρωση του καθήκοντος μας για ενημέρωση, σύμφωνα με το άρθρο 246 (2) σε συνδυασμό με το άρθρο 1 (1) και (2) του Γερμανικού Εισαγωγικού Νόμου του Αστικού Κώδικα (EGBGB), και των καθηκόντων μας σύμφωνα με το άρθρο 312ε (1) παράγραφο 1 του Αστικού Κώδικα σε συνδυασμό με το άρθρο 246 (3) του Γερμανικού Εισαγωγικού Νόμου του Αστικού Κώδικα. Η έγκαιρη αποστολή της ανάκλησης (για παράδειγμα μέσω γράμματος, φαξ, email) αποτελεί επαρκή προϋπόθεση για την τήρηση της προθεσμίας ανάκλησης.

Στείλτε την ακύρωση σας στη διεύθυνση

zooplus SE
Sonnenstraße 15
80331 Munich
Germany


Συνέπειες της ανάκλησης

Στην περίπτωση έγκυρης ανάκλησης, οι υπηρεσίες που έχει ήδη λάβει η κάθε πλευρά αντιστοίχως θα επιστραφούν. Είστε υποχρεωμένοι να καταβάλετε αποζημίωση για τυχόν παρεχόμενες υπηρεσίες μέχρι τη στιγμή της ανάκλησης, εφόσον είχατε ήδη ενημερωθεί για τις νομικές συνέπειες πριν από την υποβολή της σύμβασης και είχατε κατηγορηματικά συμφωνήσει, ότι εμείς θα ξεκινούσαμε την εκτέλεση της σύμβασης πριν το τέλος της περιόδου ανάκλησης. Εάν υφίσταται υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης, τότε αυτό μπορεί να σημαίνει ότι εξακολουθείτε να πρέπει να εκπληρώσετε τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από τη σύμβασή σας για το χρονικό διάστημα μέχρι την ανάκληση. Το δικαίωμα σας για ανάκληση εκπνέει πρώιμα εάν η σύμβαση ολοκληρωθεί και από τα δυο μέρη σύμφωνα με δική σας επιθυμία πριν ασκήσετε το δικαίωμα σας για ανάκληση. Η υποχρέωση επιστροφής πληρωμών πρέπει να εκπληρωθεί εντός 30 ημερών. Η περίοδος αυτή ξεκινά για εσάς με την αποστολή της αίτησης ανάκλησης, για εμάς με την παραλαβή της.

Τέλος ενημέρωσης σχετικά με το δικαίωμα ανάκλησης

5. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η zooplus αντιμετωπίζει υπεύθυνα και προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα των πελατών της. Παρακαλούμε διαβάστε την πλήρη δήλωση μας περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

6. Ακύρωση

α. Μπορείτε να ζητήσετε την ακύρωση του προγράμματος εξοικονόμησης, με άμεση επίδραση, χωρίς αιτιολόγηση ανά πάσα στιγμή με επιστολή στην zooplus. Η ακύρωση του προγράμματος μπορεί να γίνει με αποστολή E-Mail στη διεύθυνση service@zooplus.gr. Η εφάπαξ πληρωμή για το αποταμιευτικό πρόγραμμα δεν επιστρέφεται.

β. Η zooplus διατηρεί το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να ακυρώσει το πρόγραμμα εξοικονόμησης ενός πελάτη, βάσει συγκεκριμένων λόγων, για παράδειγμα:

  • ο πελάτης συμπεριφέρθηκε με τρόπους που παραβιάζουν τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις ή άλλους συμβατικούς όρους
  • ή επίσης αν δήλωσε ψευδή στοιχεία

Η ακύρωση του προγράμματος γίνεται με ηλεκτρονική μορφή. Με την αποστολή της ακύρωσης η zooplus απενεργοποιεί το πρόγραμμα εξοικονόμησης του πελάτη.

Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τη Φόρμα Επικοινωνίας.

7. Τροποποίηση των όρων της σύμβασης

Η zooplus δικαιούται να διακόψει το πρόγραμμα εξοικονόμησης ή να τροποποιήσει ή να συμπληρώσει μονομερώς τους όρους και τις προϋποθέσεις της σύμβασης, εφόσον αυτό είναι απαραίτητο για την εξάλειψη προβλημάτων ισοδυναμίας που προκύπτουν εκ των υστέρων ή για την προσαρμογή σε μεταβαλλόμενες νομικές ή τεχνικές συνθήκες και ο πελάτης δεν περιέρχεται σε μειονεκτική θέση κατά παράβαση της καλής πίστης.

Η zooplus θα ενημερώνει τον πελάτη για τυχόν αλλαγές μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αναφέροντας το περιεχόμενο των τροποποιημένων όρων. Η τροποποίηση θα γίνει αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης, εκτός και αν ο πελάτης έχει αντιρρήσεις σχετικά με την ενσωμάτωση των νέων όρων στη σύμβαση, για τις οποίες θα πρέπει να μας ενημερώσει εγγράφως εντός δυο εβδομάδων από τη λήψη της ειδοποίησης της τροπολογίας.

8. Διαχειριστής

zooplus SE
Sonnenstraße 15
80331 Munich
Germany

Εκπροσωπείται από:
Geoffroy Lefebvre
Andreas Grandinger

Πρόεδρος Εποπτικού Συμβουλίου:
Stefan Goetz

Εγγεγραμμένη έδρα της εταιρείας: Μόναχο, Γερμανία
Περιφερειακό Δικαστήριο Μονάχου, HRB 273759

ΑΦΜ: EL997181585

9. Ομάδα Εξυπηρέτησης Πελατών

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ομάδα εξυπηρέτησης πελατών μας με τον εξής τρόπο μέσω της Φόρμας Επικοινωνίας (ανά πάσα στιγμή).

10. Τελική Διάταξη

Σε περίπτωση που οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων Συμμετοχής είναι ή καταστεί εν όλω ή εν μέρει άκυρη, η υπόλοιπη σύμβαση παραμένει έγκυρη. Η άκυρη ή ελλείπουσα διάταξη αντικαθίσταται από τις αντίστοιχες νομικές διατάξεις.

Εφαρμόζεται το γερμανικό δίκαιο με εξαίρεση τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τις Συμβάσεις Διεθνούς Πώλησης Αγαθών (CISG). Αυτή η επιλογή δικαίου εφαρμόζεται μόνο στο βαθμό που η παρεχόμενη προστασία δεν ανακαλείται από τις υποχρεωτικές διατάξεις του δικαίου του κράτους στο οποίο ο καταναλωτής έχει τη συνήθη διαμονή του κατά την υποβολή της παραγγελίας του.

Κατά τα λοιπά, οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις (ΓΟΠ) ισχύουν για όλες τις παραγγελίες και παραδόσεις μεταξύ της zooplus SE, Sonnenstraße 15, 80331 Μόναχο, (στο εξής: zooplus) και των πελατών της μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος www.zooplus.gr. Λεπτομέρειες για τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις μπορείτε να βρείτε εδώ.

Ημερομηνία: 23.07.2021

11. Εκτύπωση των όρων συμμετοχής

Κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο "Εκτύπωση των ΓΟΠ" έχετε τη δυνατότητα να λάβετε μια έκδοση των παρόντων Όρων Συμμετοχής φιλική προς τον εκτυπωτή. Μπορείτε να το εκτυπώσετε ή να το αποθηκεύσετε τοπικά.

Τελευταία αναθεώρηση: 10.10.2022