Βιωσιμότητα στην zooplus

Βιωσιμότητα στην zooplus

Αναλαμβάνουμε πολύ σοβαρά την ευθύνη μας απέναντι στα ζώα, τους ανθρώπους και το περιβάλλον. Μεταξύ άλλων, προάγουμε την ευημερία των μειονεκτούντων κατοικιδίων, δημιουργούμε ένα εργασιακό περιβάλλον για τους υπαλλήλους μας, στο οποίο μπορούν να εξελιχθούν στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους, και τέλος, συμβάλλουμε ενεργά στην επίτευξη των παγκόσμιων στόχων για την προστασία του κλίματος.

Πιστεύουμε επίσης ότι μπορούμε να προδεύσουμε μόνο μέσω μιας κουλτούρας με γνώμονα τις αξίες μας, η οποία βασίζεται ιδίως στον αμοιβαίο σεβασμό. Επομένως, η βιώσιμη δράση αποτελεί ουσιαστικό μέρος της εταιρικής μας φιλοσοφίας - έτσι ώστε να είμαστε σε θέση στο μέλλον να ζήσουμε ακόμη πιο πολλές χαρούμενες στιγμές με τα κατοικίδια ζώα μας.

Μάθετε περισσότερα για το πως αναλαμβάνουμε ευθύνη στην zooplus: